Bol ve kaliteli bitkisel ürün elde edebilmek için bitkilerin hastalıklardan zararlılırdan ve yabancı otlardan korunması bu bölümün inceleme ve araştırma alanına girer. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tarım Kooperatifleri Ziraat Bankası Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Çay- KurMeteoroloji Genel Müdürlüğü Tarımsal İlaç ŞirketleriToprak Mahsulleri Ofisi gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Ayrıca özel ve devlet çiftliklerinde de çalışma imkanı vardır.