Bilgisayar sistemlerinin yapısı tasarımı geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapılır. Yönetim eğitim endüstri ve ticaret alanlarındafaaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda bankalarda bilgisayar donanımı ve yazılımı hazırlayan firmalarda çalışılabilir. Programın Amacı: Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı tasarımı geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar donanım yapısı programlama dilleri veri yapıları ve algoritmalar sayısal çözümleme veri tabanı sistemleri mantıksal tasarım mikroişleyiciler veri iletişim sistem çözümleme yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik istatistik fizik elektrik elektronik ekonomi işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuvar uygulamaları ile desteklenir. Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Gereken Nitelikler:Bilgisayar mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin üstünde bir genel akademik yeteneğe üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip dikkatli sabırlı ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Bilgisayar mühendisliği programını bitirenlere "Bilgisayar Mühendisi" ünvanı verilir. Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve uygulama programcısı bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı bilgiişlem merkezlerinde yönetmen yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis veri tabanı yönetmeni bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü kuruluşta gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve kullanımı ile ilgili konularda çalışır. Programcı bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptarbilgisayara verilecek verilerin ve bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar programın amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları düzeltir programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar operatörlerine yönerge hazırlar. Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını yapılması gereken işlemleri işlem-zaman ilişkilerini çözümleraksaklıkları ve darboğazları saptar uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak personeli saptar her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları:Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü mezunlarının yönetim eğitim endüstri ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda bankalarda üniversitelerde bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.