Besicilik programının amacı büyük ve küçük baş hayvanların beslenmesi ve üretilmesi alanında çalışacak teknik insan gücünü yetiştirmektir. Besicilik programına girmek isteyenlerin biyolojiye ve ekonomiye ilgili hayvan yetiştirmekten hoşlanan bilişimci kişiler olmaları gerekir.

Programın Amacı: Besicilik programının amacı büyükbaş ve küçükbaş hayvanların en üstün verimi elde edecek şekilde yetiştirilmesi konusunda eğitim yapmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Besicilik programında genetik tarım ekonomisi yem bitkilerihayvan sağlığı ve hijyen hayvan davranışları mezbaha tekniği ve et ürünleri hayvansal üretim işletmeciliğihayvansal ürünlerin pazarlanması gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Besicilik programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili açık havada çalışmaktan hoşlanan kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsız olmayan bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Besicilik programını bitirenlere "Besicilik Teknikeri" ünvanı verilir. Besicilik teknikerleri çiftliklerde varsa ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak görev yapar; besiye alınacak olan hayvanların hayvan pazarından satın alınması beslenmesi bakımı sağlıklarının korunması için önlem alınması piyasa isteklerinin ve besi hayvanlarının uygun olduğu zamanlarda hayvanların pazarlanması gibi işleri yürütürler; çalışma ortamı kirli ve pis kokuludur.

Çalışma Alanları: Besicilik teknikerleri Tarım ve Köyişleri Bakanlığında belediyelere veya özel kuruluşlara ait hayvan çiftliklerinde et entegre tesislerinde görev alabilecekleri gibi kendileri hayvan besiciliği yapabilirler.