İç sularda ve denizlerde yaşamakta olan canlıların niteliğisu ürünleri yetiştiriciliği su ürünleri değrlendirme ve işleme teknolojisi avlama teknolojisi konularında eğitim ve araştırma yapar. Su ürünleri denizlerde ve iç sularda faliyet gösteren her türlü kamu kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda görev alabilirler. Serbest çalışarak da yurt ekonomisine katkıda bulunabilirler.