Türkiyede ve dünyada üretilmiş sanat eserlerininkronolojik gelişmelerinde ve yöresel boyutlarında ele alınarak kültür ve uygarlıkları konusunda ele alınarakkültür ve uygarlıları konusunda eğitim ve araştırma yapılır. En temel çalışma alanı müzelerdir. Ayrıca MTA Kültür Bakanlığı gibi kuruluşlarda da çalışılabilir.