Arıcılık programının amacı bal ve diğer arı ürünlerinin üretilmesi muhafazası pazarlanması ve teknolojisinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir. Arıcılık teknikerleri Orman Tarım ve Köy İşleri Bakanlıklarına bağlı Zirai Araştırma Enstitülerinin arıcılık istasyonlarında çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık yapabilirler.

Programın amacı: Bal ve diğer arı ürünlerinin üretilmesimuhafazası pazarlanması ve teknolojisinde çalışacak ara insangücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Arıcılık programında zirai botanik analitik kimya zooloji ve arının zoolojideki yeri arı ekolojisi bal ve bal teknolojisi balmumu polen arısütü propil üretimi işleme ve muhafaza yöntemleri bilgisayar ve programlama gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler: Arıcılık programından öğrenim görmek isteyenlerin biyolojiye özellikle zoolojiye ilgi duymaları açık havada çalışmaktan hoşlanan girişimci kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Arıcılık programında mezun olanlara "Arıcılık Teknikeri" ünvanı verilir. Arıcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında arıların bakımı ırklarının geliştirilmesi bal balmumu polen ve arısütü ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması gibi işleri planlar ve yürütür.

Çalışma Alanları: Arıcılık teknikerliği Orman Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına bağlı Zirai Araştırma Enstitülerinin arıcılık bölümlerinde arıcılık istasyonlarında çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık yapabilirler.