Matematikçi MeslegianlamiMatematikçi hakkındaNasıl Matematikçi Olurum..
MATEMATİKÇİ

TANIM

Matematikçi akıl yürütme yoluyla sayılar fonksiyonlar ve geometrik şekillerle ifade edilen kavramların özelliklerini ve bunların arasındaki bağıntıları inceleyen ve bulguların teknolojiye uygulanması için yöntemler geliştiren kişidir.

GÖREVLER - Cebir geometri sayılar teorisi gibi konular üzerinde araştırmalar yapar - Olasılık hipotez testleri ve varyans gibi matematik teorilerini hesaplara uygular ve geliştirme çalışmaları yapar - Bilimsel araştırmalar mühendislik projeleri askeri planlama elektronik veri işleme ve idari karar verme gibi konularda matematiksel ilke ve teknikleri uygular - Araştırma geliştirme üretim lojistik ve diğer fonksiyonel alanlardaki belirli sorunların çözümünde matematik ilke ve tekniklerini uygular - İşletme idaresi uzay bilimi atom enerjisi elektrik ve elektronik gibi alanlarda matematik yöntemlerini uygular - Bilgisayar sistemlerini inceleyerek işlemlerin düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için çalışmalar yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Bilgisayar ve bilgisayar programları - Hesap makinesi - Büro ile ilgili çeşitli araç gereç vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Matematikçi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel ve sayısal düşünme yeteneğine sahip - Soyut kavramlarla uğraşmaktan ve derinliğine araştırma yapmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştıran bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Matematikçiler bürolarda çalışırlar ve görev yaparken birinci derecede verilerle uğraşırlar. Çalışma alanı geniş bir meslek olduğu için çalışılan işyerlerinin özelliğine göre üniversitede bilim adamlarıyla (fizikçi istatistikçi) meslektaşlarıyla öğrencilerle kamu işyerlerinde yöneticilerle bilgi işlem merkezlerinde sistem çözümleyicileri bilgisayar programcıları ve operatörleriyle araştırma konusuyla ilgili meslek sahipleriyle (mühendis ekonomist hukukçu sağlıkçı) iletişimde bulunurlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Bankalarda Devlet İstatistik Enstitüsü Devlet Planlama Teşkilatı araştırma merkezlerinde teknik bürolarda çeşitli kamu kuruluşlarında (Devlet Su İşleri-Devlet İstatistik Enstitüsü-Devlet Demir Yolları-Türkiye Kömür İşletmeleri-Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ.-Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Karayolları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü gibi) çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel dershanelerde öğretmenlik yapabilirler. - Matematik günlük yaşantı ve bir çok bilim dalıyla iç içedir. Teknolojik gelişme ile birlikte Mühendislik Tıp Sosyal Bilimler Psikoloji Biyoloji Ekonomi Demografi Pazarlama Uzay ve daha bir çok konuda matematik bilgisine ve matematikçiye duyulan ihtiyaç artacaktır. - Meslek elemanları “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını” veya “Pedagojik Formasyon Programını” bitirmeleri durumunda ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni olarak çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Üniversitelerin fen-edebiyat veya fen fakültelerinin “Matematik” bölümünde mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

- Meslek eğitiminin süresi 4 yıldır. - Bazı üniversitelerde (ODTÜ Boğaziçi) matematik bölümü lisans programından başka diğer bölümlerin başarılı öğrencileri için Matematik Çift Anadal Programı (MÇAP) uygulanmaktadır. Bu uygulamada öğrenciler matematik bölümünce belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan MÇAP programını tamamlayıp hem kendi diplomalarını hem de matematik lisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar. - Eğitim boyunca; Analiz Analitik Geometri Fizik Soyut Matematik Cebir Diferansiyel Denklemler Soyut Cebir Sayılar Teorisi Nümerik Analiz Reel Analiz ve Kompleks Fonksiyonlar gibi dersler okutulur.

MESLEKTE İLERLEME

- Yüksek lisans ve doktora yapanlar üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler. - Çeşitli kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar gösterdikleri başarıya göre yöneticilik düzeyine yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Matematik mühendisliği istatistikçi fizikçi matematik öğretmenliği.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Meslek eğitimi süresince kazanç yoktur. Bazı üniversitelerin (Bilkent ve Koç Üniversitesi) Matematik (burslu) Bölümünü kazanan öğrencilere burs verilmektedir. - Eğitim sırasında öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün verdiği öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. - Eğitim sonrası kazanç çalışılan işyerinin özelliğine göre değişmektedir. Matematikçilere teknik hizmet sınıfının faydalandığı maaş ve tazminatlar verilir. - Özel işyerlerinde ise ücret başarı ve tecrübeye göre değişmektedir.