BİLGİSAYAR OPERATÖRÜ

TANIM

Bilgisayar operatörü; çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen kişidir. Bu işlemi yapan kişilere kamu kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı verilmektedir.

Bilgisayar operatörü; çeşitli programları kullanarak verilen bilgileri bilgisayara aktaran ve gerektiğinde çıktılarını alabilen kişidir. Bu işlemi yapan kişilere kamu kuruluşlarında veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanı verilmektedir.

GÖREVLER

- Bilgiyi bilgisayarın okuyup işleyebileceği disket adı verilen bilgisayar ortamına klavye yolu ile kaydeder - Kaydın doğru yapılıp yapılmadığını denetler - Bilginin sıralanması bilgi arama ve istendiğinde bilgilerin kağıda aktarılması işlemlerini yapar - Bilginin kaybolması ihtimaline karşılık bilgiyi disket veya CD’de saklar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Teyp üniteleri disket - Satır yazıcı veya matris yazıcı ünite (mürekkep püskürtmeli yazıcı lazer yazıcı) Yazıcı şerit mürekkep toner - Bilgisayar formları - Printer kağıdı Terminal Fax-modem - Tarayıcı (scanner) - CD CD sürücü (multimedia) vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Bilgisayar operatörü olmak isteyenlerin; - Dikkatli ayrıntıyı algılayabilen - Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen - Rutin iş yapmaktan ve sürekli oturmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Bilgisayar operatörleri ışıklandırması ve havalandırması yeterli büro ortamında çalışırlar. Ortam gürültüsüzdür. İş temposuna ve işyerine göre hafta sonu ve vardiyalı çalışma söz konusu olabilir. Birinci derecede bilgisayarla ilgilidirler ancak zaman zaman diğer bilgi işlem personeliyle iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Günümüzde iş dünyasında hizmetlerin bir çoğu bilgi-işlem ile daha hızlı yapılmaktadır. Bu açıdan bilgi-işlem alanında çalışacak elemanlara her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Kamuda çogunlukla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (Bilgisayar Operatörü) olarak çalışmaktadır. Özel sektörde çalışmak için ise hem bilgisayar hem de yabancı dil bilir elemanlar daha çok tercih edilmektedir. Çalışma ortamı tamamen ofisler ve kapalı mekanlardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER Anadolu meslek liseleri kız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselerin Bilgisayar alanı Endüstri meslek liselerinin “Bilgisayar “bölümü Anadolu ticaret/ Ticaret Liselerinin liselerinin “Bilgisayar” Alanı Anadolu teknik liselerinin “Bilgisayar (yazılım)” bölümü Teknik liselerin “Bilgisayar” bölümü Anadolu meslek liselerinin “Bilgisayar (yazılım)” bölümü Dershanelerin “Bilgisayar Operatörlüğü” veya “Bilgisayar Programcılığı” kursu Halk eğitim merkezlerinin açtığı kurslar Üniversitelerin 2 yıllık meslek yüksek okullarında “Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği” bölümü Endüstri meslek liseleri kız meslek liselerine bağlı pratik kız sanat okullarında ve ticaret liselerinde “Bilgisayar Operatörlüğü ve Programcılığı” konularında verilen kurslar mesleğin eğitim yeri olarak sayılabilir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Endüstri meslek liselerikız meslek/meslek liseleri ve çok programlı liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve okulca belirlenen giriş koşullarına uygun olmak gerekir. Anadolu meslek ve Anadolu teknik liseleri ile Anadolu Kız Meslek Liselerinde bu mesleği öğrenmek isteyenlerin ilköğretim okulu mezunu olmaları ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınavla yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nı kazanmaları gerekir. . Halk Eğitim Merkezlerinde kurs alabilmek için ise; Aynı alanda eğitim görmek isteyen en az 10 kişinin olması gerekmektedir. Dersanelerdeki eğitim ücretli verilmektedir. - Anadolu Meslek Liseleri Anadolu Ticaret Liseleri Anadolu Teknik Liselerine girebilmek için Orta Öğretim Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir. Kız Meslek Liseleri ve Endüstri Meslek Liselerine girebilmek içi İlköğretim mezunu olmak yeterlidir

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Anadolu kız meslek Anadolu ticaret liselerinin “Bilgisayar” bölümü 1 yıl yabancı dil hazırlık olmak üzere toplam 4 yıl Kız meslek liseleri çok programlı liseleri endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 3 yıldır. Eğitim süresince genel kültür ve meslek dersleri okutulmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

- Meslek eğitiminden sonra niteliğini arttırmak açısından kişi yabancı dil ve bilgisayar programcılığı kurslarına katılabilir. Aynı zamanda işyerlerinin kısa süreli ve uzun süreli hizmet-içi eğitimleriyle bilgisayar alanında bilgi ve becerilerini arttırabilir.

Bilgisayar bölümünden mezun olan öğrenciler istedikleri takdirde alanlarının devamı niteliğindeki veya buna en yakın programların uygulandığı bölümlere şartlarının uyması durumunda sınavsız olarak yerleştirileceklerdir. Bunlar Meslek Yüksek Okullarının; - Bilgi yönetimi (Uzaktan eğitim) Bilgi Yönetimi (Açık Öğretim) - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bilişim-Yönetim - e-Ticaret Bilgisayar destekli yayıncılık önlisans programlarıdır.

- Ayrıca meslek liselerinin bilgisayar bölümünden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girip başarılı olmaları ve “Bilgisayar Öğretmenliği” “Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri” Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği” “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği” “Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri (Uygulamalı Bilimler Y.O.)” lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.

- Bu meslekte başarılı kendisini geliştirebilen ve konuya ilgili bir kişi üniversite eğitimi de almış ise sistem programcılığına kadar yükselebilir. Meslek lisesi mezunu bilgisayar operatörünün yükselme imkanı kamu kuruluşlarında daha sınırlıdır. Özel sektörde ise bilgisayar alanında sorumluluğu ve yükselme şansı daha fazla olabilir.

BENZER MESLEKLER: Daktilograf Stenograf Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU Uygulamalar sırasında öğrencilere asgari ücretin %30′undan az olmamak koşulu ile ücret verilir. Eğitim sonrası kazanç durumu ise işyerinin özelliğine büyüklüğüne iş tecrübesine göre değişmektedir. Ücretler genellikle asgari ücretin 25 ile 35 katı arasında değişmekle birlikte çalışma süresi ve tecrübeye göre farklılaşmaktadır. Kamu kuruluşlarında bilgisayar operatörlerine ücretin dışında bilgisayar tazminatı verilmektedir. Özel sektörde ise asgari ücret sınır olmak üzere işyerinin ücret uygulamasına göre ücretler değişebilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

- İlgili Eğitim Kurumları - Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Danışma Merkezi - Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İl ve Şube Müdürlükleri.