İnşaat MühendisiMeslegiİnşaat Mühendisi hakkındaNasıl İnşaat Mühendisi Olurum
İNŞAAT MÜHENDİSİ


TANIM

Bina karayolu demiryolu metro köprü tünel rıhtım baraj sulama pis su arıtması gibi yapıları tekniğe uygun ve ekonomik olarak tasarlayan ve yapım çalışmalarını denetleyen kişidir.

GÖREVLER

- Yapılması istenen yapının inşaat alanına uygun olup olmadığını inceler mühendislik hesapları yapar bunlarla ilgili projeler hazırlar gerekli malzeme ve donanımı hesaplar ve yapım araç-gereçleri sağlar - İnşaat projeleri ile ilgili olarak proje ve ihale dosyası hazırlar - Şantiye kurdurur gerekli insan gücü malzeme ve araç-gereci sağlar - Uygulamada ortaya çıkan proje hatalarının düzeltilmesine çalışır - Özel ve teknik şartnameler ve sözleşmeler özel fiyat analizi hazırlar ihale komisyonuyla birlikte ihale işlemlerini yapar - Geçici ve kesin kabul komisyonlarında yer alarak inşaatın devir teslim işlemlerinin yapılmasını sağlar - İnşaatla ilgili sorunlarda bilirkişi olarak görev yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Hesap makinesi bilgisayar büro çalışmalarında teknik resim çizim aletleri - Ölçme aletleri (zemin ölçme aletleri takometre gibi).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnşaat mühendisi olmak isteyenlerin; - Üstün bir akademik yeteneğe - Sayısal akıl yürütme gücüne sahip - Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen (örneğin bir küpün açılımının nasıl olacağını zihinde canlandırabilen) - Fen bilimlerinde özellikle matematik ve fizikte başarılı - Sorumluluk sahibi dikkatli - Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen - Başkalarını etkileyebilen - Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat mühendisi çizim yaparken büroda yapım aşamasında inşaatlarda çalışır. Proje mühendislerinin çalışma ortamı rahat olmasına rağmen şantiye mühendislerinin çalışma ortamı tozlu gürültülü yazın sıcak kışın soğuk olabilir. İnşaatta çalışırken az da olsa kazaya uğrama tehlikesi vardır. Çalışma saatleri düzenli olabileceği gibi hafta sonu çalışması da olabilir. Özellikle büyük firmalarda çalışan meslek elemanları sık sık seyahat edebilirler. Çalışırken tesisat konusuyla ilgili tekniker ve mühendislerle mimarlarla teknik ressamlarla işçilerle iletişimde bulunabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat mühendisleri kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Genel olarak TC Devlet Demiryolları Karayolları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığında çalışmaktadırlar. Kendi işyerlerini açabilirler. Çeşitli inşaat firmalarına bağlı olarak yurt dışında çalışan inşaat mühendisleri de vardır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile girilen çeşitli üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli düzeyde “Sayısal (SAY)” puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Matematik Fizik Kimya Teknik Resim Yabancı Dil Bilgisayar Programlama Jeoloji Mühendislik Mekaniği Mühendislik Ekonomisi Malzeme Bilimi İnşaat Mühendisliği Bilgisi Uygulaması Topografya Yapı Malzemeleri Ulaştırma Mühendisliği Zemin Mekaniği Hidroloji İstatistiksel Yöntemler Zemin Mekaniği Hidromekanik Yapı Statiği Temel Mühendisliği Su Kaynakları Mühendisliği Betonarme Yapım Mühendisliği ve İşletmesi Çelik Yapılar Yapı Tasarımı vb. dersleri almaktadırlar. Eğitim sırasında staj zorunluluğu vardır.

MESLEKTE İLERLEME

Kişi temel meslek eğitiminden sonra yatırımcı kuruluşların meslek odalarının ve büyük firmaların açtığı mesleki eğitim kurslarına katılabilir üniversitede akademik kariyer yapabilir. Yapı malzemesi yapı işletmesi deprem mühendisliği jeoteknik (yer bilimleri) hidrolik su yapıları (barajlar bentler dalga kıran) yol demiryolu gibi alanlarda uzmanlaşmak mümkündür.

BENZER MESLEKLER: Mimarlık jeofizik mühendisliği çevre mühendisliği inşaat teknikerliği.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Öğrenciler öğrenimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim ve harç kredisi çeşitli kuruluşlardan burs alabilirler. - Kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanırlar. Özel işyerlerinde çalışanlarda kazanç tecrübeye ve bölgelere göre değişmektedir. Kendi işyerlerini açarak müteahhitlik yapanlarda ise ücret yapılan işe göre değişkendir.