Yabancı Dil Öğretmeni MeslegianlamiNasıl Yabancı Dil Öğretmeni Olurum

YABANCI DİL ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere İngilizce Fransızca Almanca Japonca dillerinden ya da diğer dillerden birinde eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Yabancı dil ile ilgili hangi bilgi beceri tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Yabancı dil öğretmeni bu program çerçevesinde - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir başarıyı artırıcı önlemler alır - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler - Öğrencilerin gelişimlerini izler sorunlarının çözümüne yardımcı olur - Alanı ile ilgili gelişmeleri izler bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur - Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar - Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ Yıllık müfredat programı günlük çalışma planları not defteri yoklama defteri ders kitapları okul araç ve gereçleri ders araç ve gereçleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Yabancı dil öğretmeni olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip - Sözel yeteneği gelişmiş inceleme araştırma merakı olan - Yabancı dile karşı ilgili ve bu alanda başarılı belleği güçlü - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen dikkatli işine özen gösteren - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen hoşgörülü sabırlı - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen - Kendini geliştirmeye istekli coşkulu yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Yabancı dil öğretmeni sınıfta görev yapar ve görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

- Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yabancı dil (İngilizce Fransızca Almanca Japonca) öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra dershane vb. kuruluşlarda çalışabilirler. İngilizce öğretmenleri İngilizce’nin çok yaygın olarak kullanılmasından ötürü diğer yabancı dil öğretmenlerine göre daha geniş iş olanaklarına sahiptirler. - Yabancı dil öğretmenlerinin çalışma alanları çok geniş olup ticaret ve turizm şirketlerinde tercüman üniversitelerde okutman olarak çalışabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleki eğitim üniversitelere bağlı eğitim fakültelerinin “İngilizce Öğretmenliği” “Almanca Öğretmenliği” “Fransızca Öğretmenliği” “Japonca Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.

Ayrıca; - İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü - Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü - Mütercim- Tercümanlık Bölümü - İngiliz Dil Bilimi Bölümü - Alman Dili Ve Edebiyatı Bölümü - Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü - Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü - talyan Dili ve Edebiyatı Bölümü - İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarında Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar lise ve dengi okullarda “Yabancı Dil Öğretmeni” olabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (ÖSS) ve Yabancı Dil Sınavı’na (YDS) girmek ve YDS’de yeterli puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince Sözlü Anlatım Fonetik Gramer Yazılı Anlatım ve Metin Okuma Yabancı Dil Grameri Çeviri (Yabancı Dil/Türkçe) Çeviri (Türkçe/Yabancı Dil) Yabancı Dil Edebiyatı gibi dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yaparlar.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belirli sayıda olanlara Milli Eğitim Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Ayrıca öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler. Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler 9. derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Her yıl öğretim yılı başında eğitim-öğretim tazminatı alırlar.

MESLEKTE İLERLEME - Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler. - 4 yıllık lisans eğitiminden sonra alanlarında master ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler öğretim üyesi olabilirler. - MEB’ ce yapılan müfettişlik sınavında başarılı olurlarsa müfettiş olabilirler.

BENZER MESLEKLER:- - Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği - Çevirmenlik - Yabancı Dil Okutmanlığı - Türkçe Öğretmeni.