deri mühendisi


TANIM

Hayvansal bir ürün olan derilerin hammadde durumundan işlenmiş deri haline gelebilmesi için yapılması gereken işlemler konusunda inceleme ve araştırmada bulunan kişidir.

GÖREVLER

- Hayvanın derisinin yüzüldükten sonra çeşitli işlemlere tabi tutularak kullanılabilir hale gelmesine kadar yapılan işlemleri denetler - Özel kullanım amaçlı derilerin üretimi alanında çalışır inceleme ve araştırmalar yapar - Derinin ekonomik değer kazanmasını sağlayıcı teknolojinin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar yapar - Deri üretimi sırasında ortaya çıkan atıklardan yan mamuller elde etmek için yöntemler geliştirir - İşlenerek kullanılabilir hale gelen ham deri ve kürkün dikilmesi ve korunması konusunda öneri ve tavsiyelerde bulunur - Sektörün sorunlarının çözümlenmesi için bilimsel ve teknolojik anlamda öneriler getirir modaya uygun yeni ürünler geliştirebilir danışmanlık yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Mamul ve yarı mamul deri çeşitleri - Deri işlemeciliğinde kullanılan laboratuar malzemeleri - Kimyasal maddeler - Deri boyama ve yardımcı boya maddeleri - Deri işlemeciliğinde kullanılan çeşitli makine ve aletler - Bilgisayar büro malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Deri mühendisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe - İnceleme ve araştırma merakına sahip - Fen bilimlerine özellikle kimyaya karşı ilgili ve başarılı - Kokulu ortamlarda çalışabilen - İşbirliği halinde çalışabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Meslek elemanları çoğunlukla kapalı ortamda; fabrikalarda atölyelerde ıslak zeminde zaman zaman da laboratuarda çalışırlar. Fabrika atölye vb. yerlerde yoğun deri kokusu ve kimyasal analizler yaparken çoğunlukla kimyasal madde ve ilaç kokularına maruz kalırlar. Meslek elemanları fabrikalarda işverenle teknisyen tekniker ve işçilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Deri mühendisleri başta deri sanayi olmak üzere deri sanayii kimyasallarını üreten ve pazarlayan yerli ve yabancı firmalarda Tarım Bakanlığı DPT Sanayi ve Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı fakültelerin “Deri Mühendisliği” programında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli “İngilizce Hazırlık Programı” uygulanır. Eğitim süresince; Fizik Kimya Matematik Deri Histolojisi Ham Deri Deri Kimyası Tabaklama Maddeleri Deri Yardımcı Maddeleri Deri Bitim İşlemleri Deri Boyaları ve Boyama Teknikleri Deri Analizi ve Kalite Kontrol Deri Atıkları ve Değerlendirilmesi Kürk İşleme Teknikleri İşletme Organizasyonu ve Personel Yönetimi gibi dersler verilir. Okutulan derslerin %60’ı teorik %40′ı pratik olarak verilmektedir. Ayrıca 3. sınıfın sonunda 60 günlük yaz stajı vardır.

MESLEKTE İLERLEME

- Lisansüstü eğitim yaparak bu konuda eğitim veren okullarda öğretim görevlisi olarak çalışabilirler. Akademik çalışmalarında başarılı olanlar yardımcı doçent doçent ve profesör olabilirler. - İşletmelerde gösterdikleri performansa ve deneyime bağlı olarak yönetici olabilirler.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

- Eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. Koşulları uyan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen krediden üniversitelerin güçlendirme vakıflarının burslarından yararlanabilir. - Staj süresince işletmeler öğrenciye bir miktar ücret ödemektedir. - Kamu kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 8. Derecenin 1. Kademesinden aylıkla göreve başlarlar. - Özel işyerlerinde aylık kazanç asgari ücretin en az 2 katı kadardır.