ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENİ

TANIM

Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Üstün zekalılar öğretmeninin üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi beceri tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.

Üstün zekalılar öğretmeni bu program çerçevesinde;
- İlköğretimin birinci kademesindeki üstün zekalı çocukların ders programlarının oluşturulması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara katılır
- Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygular
- Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler
- Yemekhanede bahçede spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak olumsuz davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapar
- Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapar.
- Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak işbirliği ile eğitimi yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Yıllık müfredat programı günlük çalışma planları ünite ve plan defterleri bireyselleştirilmiş eğitim programları not defteri yoklama defteri
- Kırtasiye malzemeleri
- Bilgisayar
- Okul laboratuar malzemeleri
- KitapBüro makineleri TV Video Ses kasetleri vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Üstün zekalılar öğretmeninin hem alanıyla hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Üstün zekalılar öğretmeni olmak isteyenlerin;
-Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip
-Sözel ve sayısal yeteneği gelişmiş
-Sosyal bilimlerle ve özellikle psikolojiyle ilgili
-Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen
-İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen
-Dikkatli işine özen gösteren
-İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen hoşgörülü sabırlı
-Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen
-Kendini geliştirmeye istekli coşkulu yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Üstün zekalılar öğretmeni Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve özel okullarda bireysel ve grupla eğitim yapabilecek şekilde düzenlenmiş sınıf ortamında çalışır. Çalışma ortamı temiz ve gürültülüdür. Uzun süre ayakta kalabilirler.Çalışırken meslektaşları ve velilerle iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Üstün zekalılar öğretmenlerinin büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda sınıf öğretmeni olarak atanmaktadır. Ayrıca Bilim ve Sanat Merkezi adı altında üstün zekalı öğrencilerin eğitim aldıkları özel eğitim kurumlarında çalışma imkanları mevcuttur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için
-Lise veya dengi okul mezunu olmak
-Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puan almak
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Üstün Zekalılar Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince;
Özel Eğitim Alanı Temel Matematik Canlılar Bilimi Coğrafyaya Giriş Yabancı Dil Türkçe-Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Öğretmenlik Mesleğine Giriş Türk Tarihi ve Kültürü Üstün Zekalıların Eğitimine Giriş Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği Türkçe-Sözlü Anlatım Okul Deneyimi Üstün Zekalılar İçin Müfredatın Farklılaştırılması Uygarlık Tarihi Sanat Kuramları ve Eğitimi Genel Fizik Türk Dili-Ses ve Şekil Bilgisi Gelişim ve Öğrenme Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı Üstün Zekalıların Eğitiminde ModellerYaratıcılık ve Üstün Zekalılarda Geliştirilmesi Çevre Bilimi ve Öğretimi Bilgisayar Türk Dili-Cümle ve Metin Bilgisi Resim Müzik Öğretimde Planlama ve Değerlendirme Eleştirel Düşünce Becerileri ve Geliştirilmesi Fen Bilgisi Öğretimi İlk okuma ve Yazma Öğretimi Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Fen Bilgisi Labaratuvarı Öğretim Teknikleri ve Materyal Geliştirme Normal Sınıflarda Üstün Zekalıların Eğitimi Üstünlerde Sosyal Beceri Eğitimi Çocuk Edebiyatı Matematik Öğretimi Sınıf Yönetimi Üstün Zekalılarda Duyuşsal Eğitim Rehberlik İnsan Hakları ve Vatandaşlık Bilgisi Üstün Zekalılara Rehberlik Üstün Zekalılarda Öğrenme Güçlüğü Sağlık ve Trafik Eğitimi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Öğretmenlik Uygulaması dersleri verilir.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitiminden sonra araştırma görevlisi doçent ve profesör unvanını alabilirler.

Çalıştıkları illerde ve okullarda yönetici olabilirler Bakanlık merkez örgütünde uzman yönetici eğitim yöneticiliği gibi kadrolara atanabilirler.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

-İlgili Eğitim Kurumları
-Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi
-Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.