TANIM

Havacılık/uçak mühendisi havada seyreden her çeşit aracın tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması üretilmesi geliştirilmesi bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir.

GÖREVLER

- Yapımı düşünülen hava taşıtının taslağını ön projelerini hazırlar - Gerekli modelleri hazırlayarak deneyler yapar - Üretim planlaması yapar - Hatalı veya yanlış yapılmış parçanın düzeltilmesi ve gerekiyorsa yeniden yapılması için çalışır - Yapım sonrası uçuş denemeleri planlar bunlara katılarak hava taşıtının işleyişini gözler - Araç kullanan kuruluşlarda işletme ve bakım mühendisliği görevlerini yürütür.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Ölçüm aletleri - Bilgisayar hesap makinesi - Teknik çizimler için gerekli cetveller - Test alet ve cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Havacılık / uçak mühendisi olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip - Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen - Matematik-fizik konularına ilgili duyan ve bu alanlarda başarılı - Tasarım gücü yüksekyaratıcı - İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen - Sabırlı dikkatli ve sorumluluk sahibi kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Havacılık / uçak mühendisi kısmen kapalı yerde kısmen açık havada çalışır. Çalışma ortamı kirli yağlı gürültülü olabilir. Yönetici kademelerinde bulundukları zaman görevlerini büro ortamında yürütürler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Havacılık / uçak mühendisleri; Türk Hava Yollarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (Kara ve Hava Kuvvetleri ana bakım üslerinde) Türk Uçak Sanayi A.Ş.’nde Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda TAI’de (Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayi) özel hava yollarında çalışabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Havacılık/Uçak Mühendisliği eğitimi ülkemizde iki yerde verilmektedir. Bunlar: - Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ-Ankara) Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü - İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği bölümüdür.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için - Lise veya dengi okul mezunu olmak - Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları için yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Havacılık ve Uzay Mühendisliği” veya “Uçak Mühendisliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince; Yüksek Matematik Fizik Kimya Çizim Bilgisayar Programlama Akışkanlar Mekaniği Aerodinamik Uçak Performansı Sistem Dinamiği ve Kontrol Uçuş Mekaniği ve Kontrol Havacılık Mühendisliği Tasarımı Termodinamik Isı Transferi Sistemleri Uçak Motor Tasarımı ve Roket Dinamik Mühendislik Malzemeleri Mukavemet Üretim Mühendisliği İlkeleri Havacılık Yapıları Havacılık Mühendisliği Malzemeleri Havacılık Yapıları Tasarımı Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Temelleri Uçuş Aletleri Ölçme Tekniği Sistem Analizi Kontrol Teorisi gibi dersleri alırlar.

MESLEKTE İLERLEME

- Akademik kariyer yapabilirler. - Yöneticilik özelliklerine göre her kademede sorumlu amir olabilirler.

BENZER MESLEKLER:
Elektronik mühendisliği makine mühendisliği