TANIM

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere motor (otomotiv) meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.

GÖREVLER

Motor (Otomotiv) meslek alanı ile ilgili hangi bilgi beceri tutum ve davranışların hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Motor (otomotiv) öğretmeni bu program çerçevesinde; - Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar - Sorumlu olduğu atölye laboratuar işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.) - Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır - Öğrencilerin başarılarını değerlendirir başarıyı artırıcı önlemler alır - Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler - Öğrencilerin gelişimlerini izler sorunlarının çözümüne yardımcı olur - İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler ilgililere rehberlik eder - Çevresindeki sanayi kuruluşları ile işletmelerdeki gelişmeleri izler ihtiyaçları saptar bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur - Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar - Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

KULLANILAN EĞİTİM MATERYALLERİ

Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı yıllık ve günlük çalışma planları not defteri ders ve yoklama defterleri ders kitapları yardımcı kitaplar Motor bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler atölye ve laboratuar donanımları el aletleri cihazlar makineler ve eğitim setleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Motor (otomotiv) öğretmeni olmak isteyenlerin; - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip - Fen bilimlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı - El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen - Doğru düzlem cisim ve uzay ilişkilerini görebilen - Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen - İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen dikkatli işine özen gösteren - Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan - İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen hoşgörülü sabırlı - Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen - Kendini geliştirmeye istekli coşkulu girişimciyaratıcı kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Motor (otomotiv) öğretmeni sınıfta atölyede ve işletmelerde görev yapar görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı gürültülü ve biraz kirlidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında otomotiv (motor) gemi makineleri iş makineleri uçak bakımı teknisyenliği motor yenileştirmeciliği oto-motor tamiri dizel motorları yakıt pompa ve enjektör ayarcılığı ön düzen ayarcılığı oto boyacılığı oto elektrikçiliği branşlarında ders verebilirler. Özel sektörde eğitici yönetici veya teknik eleman olarak görev alabilirler. Kendi işyerlerini açabilirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Bu bölüme girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) yeterli “Sayısal (SAY)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİVE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince İmalat İşlemleri İçten Yanmalı Motorlar Tekniği Elektrik- Elektronik Bilgisi Dinamik Cisimlerin Dayanımı Bilgisayar Destekli Çizim Şasi Güç Aktarma Organları Oto Elektrik ve Elektroniği Otomotiv Ölçme Tekniği Motor Termodinamiği Otomotiv Makine İşlemleri Motor Test Teknikleri Taşıtlarda Mekanik Titreşimler Motor Dinamiği Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş Birey ve Öğrenim Metotları vb. dersler verilmektedir. Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.

BURS ÜCRET VE KAZANÇ DURUMU

Öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler. Eğitim sonrasında teknik öğretmen olarak 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere öğretim yılı başında eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi doçent ve profesör unvanını alabilirler. Çalıştıkları okullarda idari görevlere yükselebilirler.

BENZER MESLEKLER: Makine mühendisliği motor (otomotiv) teknisyenliği uçak motoru teknikerliği gemi makineleri teknikerliği.