TANIM

Sağlık kurumları bünyesindeki çeşitli laboratuarlarda hastanın sağlıgı ile ilgili olarak hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan teknik elemandır.

GÖREVLER

- Deneyler analiz ve testler için gerekli olan mikroorganizma kültürleri yetiştirme boya ve sabitleştirme gibi teknikleri kullanarak salgı sıvılar hücre doku ve vücut organlarından örnek hazırlar - Analiz için çözelti ve kültür ortamları hazırlar - Laboratuar araç-gereçlerini kullanarak istenilen deney test ve analizleri yapar - İşlem sırasındaki gözlemlerini formlara kaydeder - Deney test ve analiz bulgularını rapor eder - Laboratuar araç-gereçlerini temizler dezenfekte eder bakımını yapar - Laboratuar uzmanlarının ve tıp adamlarının araştırma çalışmalarına yardımcı olur.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

- Cam ve porselen malzemeler (deney tüpü pipet buret desikatör huni mezur erlent balon joje baget) - Cihazlar (mikroskop santrifüj yarı otomatize sistemler ve otoanalizörler elektronik terazi kan sayım cihazı) - Kimyasal maddeler (bakır sülfat çinko sülfat vb.) - Bilgisayar vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Laboratuar teknisyeni olmak isteyenlerin; - Biyoloji ve kimya konularına ilgili ve bu alanda başarılı - Dikkatini uzun bir süre bir noktaya yoğunlaştırabilen sabırlı - Rutin işler yapmaktan sıkılmayan - Sorumluluk sahibi - Başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Laboratuar teknisyenleri sağlık kuruluşlarının laboratuarlarında görev yaparlar. Çalışma ortamı temiz ve ilaç kokuludur (kimyevi madde ve ilaç). Görevini genellikle oturarak yapar. Laboratuar teknisyeni birinci derece maddelerle (kan idrar vb.) ve aletlerle ilgilidir ancak hasta ve hasta sahipleri ile de iyi ilişkiler kurmak durumundadır. Bu meslek zaman zaman tek başına zaman zaman işbirliği halinde çalışmayı gerektirir. Dikkat edilmediği takdirde mikrop bulaşma ihtimali yüksektir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Laboratuar teknisyenleri hastanelerde tıp fakültelerinde özel tahlil laboratuarlarında diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde hıfzısıhha enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde çalışabilirler.

Mesleğin faaliyet alanı insan sağlığı olduğundan önemi gittikçe artmaktadır. Meslekle ilgili araştırma merkezleri devamlı çoğalmaktadır.

Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler: Anılan meslekte kullanılan araç ve gereçlerde değişiklikler olmaktadır. Bu alanda bir çok ölçümler bilgisayar ile yapılmaya başlanmıştır.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin “Laboratuar” bölümünde verilmektedir

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar teknisyenliği bölümüne girebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı’nca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmış olmak ve aşağıda belirtilen şartlara sahip olmak gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sağlık Meslek Liselerine başvuru şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 2. Sağlığı bu okulun öğrenimine elverişli bulunmak.(Kekemelik şaşılık körlük topallık kamburluk cücelik bulaşıcı hastalıklar ve ruhsal bozukluklar okula girmeye engel teşkil eder.) Sağlıklı olduğunu kesin kayıt sırasında tam teşeküllü heyet raporu ile belgelendirmek. 3. İlköğretim okulları veya ortaöğretim kurumları bünyesindeki 8. Sınıfta öğrenim görüyor olmak. (İlköğretim okulundan sonra öğrenime ara verenler ile ortaöğretim kurumlarına devam etmiş olanlar bu sınavı kazanmış olsalar bile bu okula alınmazlar.)

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sağlık meslek liselerinin Laboratuar Teknisyenliği bölümüne girebilmek için - İlköğretim okulu mezunu olmak - Sağlık meslek lisesinin Laboratuar bölümüne önkayıt yaptırıp önkayıt yaptıranlar arasından diploma notuna göre sıralamaya girildiğinde diploma notu yüksek olanlar kesin kayıt hakkı kazanırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Öğrenciler eğitimin 1. yılında daha çok teorik eğitim görürler. 2. sınıfta pratik eğitim ile teorik eğitimi hemen hemen aynı oranda alırlar. 3. sınıfta daha çok pratik eğitim görürler. 4. sınıfta ise eğitimin hemen hemen tamamı pratik olup bir hastanenin laboratuarında yapılır. Öğrenciler ilk 3 yıldaki pratik eğitimlerini okulun laboratuarlarında yapmaktadırlar. Meslek eğitimi boyunca öğrencilere kültür dersleri temel bilim dersleri ve meslek dersleri verilir.

Kültür dersleri; Türk Dili ve Edebiyatı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Coğrafya Matematik Fizik Kimya Yabancı Dil Beden Eğitimi ve Milli Güvenlik dersleridir.

Temel bilim dersleri; Psikoloji Sosyoloji Kişiler Arası İlişkiler Sağlık Hizmetlerinde Yönetim Anatomi Fizyoloji Sağlığı Koruma Bilgisi Hastalık Bilgisi Sağlık Eğitimi İlk Yardım Sağlık İstatistiği Müzik gibi derslerdir.

Meslek dersleri; Uygulamalı Fizik Uygulamalı Kimya Mikrobiyoloji Hematoloji Laboratuar Aletleri Biokimya Gıda Kimyası ve Kontrolü Parazitoloji dersleridir.

Eğitim müfredatı basitten karmaşığa doğru hazırlanmıştır. Önce insanın yapısı metabolizması laboratuarda kullanılan araç ve gereçler tanıtılır. Devamında testlerin yapılış tekniğine geçilmektedir. Dolayısıyla meslek adayları eğitim boyunca insanın yapısı ve metabolizması hakkında bilgi edinirler.

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki eğitimde öğrencilere temel bilgiler verilir. Daha sonra isteyen hematoloji biokimya mikrobiyoloji parazitoloji gıda kimyası ve kontrolü bölümlerinden birinde uzmanlaşabilir.

İşyerinde teknisyen olarak belli bir süre çalışanlar idari yönden bölüm sorumlusu olabilirler.

Sağlık Meslek Liselerinin Laboratuar bölümünden mezun olanlar istedikleri taktirde ÖSYM’nin belirlediği ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Sağlık meslek liselerinde eğitim görenler pratik eğitim esnasında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereğince asgari ücretin % 30′undan az olmamak üzere ücret alırlar. Bütün öğrenci haklarından yararlanır.

Eğitim görülen işletmenin sağlayacağı sosyal olanaklardan faydalanır.

Mesleki eğitimini bitiren laboratuar teknisyenleri 12. derecenin 3. kademesine denk düşen aylık ile göreve başlamaktadırlar.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları durumunda asgari ücretin 2-4 katı civarında ücret almaktadırlar.