Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Arrow Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Hakkında

  Bu mühendislik dallarının amacı ve alanı kuvetli (elektrik) ve zayıf (elektronik) akımlarla çalışan sistemlerin yapımı geliştirilmesi ile ilgili eğitim ve araştırma yapmaktadır. Elektronik ve Haberleşme Mühendisi telgraf-telefon haberleşmesinden uyud optik haberleşmesine enerji üretiminden bilgisayarla bilgi üretimine ev aletlerinden tıp aletleri üretimine kadarn yayılan çok geniş bir alanda kullanılan her tür mikroeletronik eleman elektronik devre düzen ve sistemlerin tasarlanması geliştirilmesi ve üretimi ile ilgili işleri planlar ve yürütülmesini sağlar.

  Programın Amacı: Elektronik haberleşme mühendisliği programının amacı telgraf telefon haberleşmesinden uydu haberleşmesine ev aletlerinden elektronik tıp cihazları üretimine kadar yayılan çok geniş bir alanda uygulanan her türlü sistemlerin tasarlanıp geliştirmesi konusunda eğitim yapmaktır.

  Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Elektronik haberleşme mühendisliği programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda fizik cebir geometri dinamik statik devre analizi alan teorisi lojik devre temelleri gibi elektronik alan ile ilgili derslerden başka haberleşme teorisi sayısal haberleşme aktif mikrodalga devreleri analog haberleşme gibi alana özgü derslerde okutulur.

  Gereken Nitelikler: Elektronik haberleşme mühendisliği programına girmek isteyenlerin üstün bir genel akademik yetenek düzeyine sahip fiziğe özellikle elektrik konularına ilgili göz-el koordinasyonu yeteneği yüksek yaratıcı kişiler olmaları beklenir.

  Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Elektronik haberleşme mühendisliğini programını bitirenler "Elektronik Haberleşme Mühendisi" ünvanı almaya hak kazanırlar. Elektronik haberleşme mühendisleri telgraf telefon teleks v.b. haberleşme sistemlerini tasarlar kurar çalıştırır ve geliştirirler.

  Çalışma Alanları: Elektronik haberleşme mühendisleri PTT TRT Aselsan THY ALARKO gibi resmi ve özel kuruluşlarda tıp elektroniği ile ilgili firmalarda bilgisayar sektöründe görev alabilirler.

  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİSYONU

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilen toplumun sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen evrensel değerlere duyarlı ve meslek ahlakını özümsemiş mühendislerin yetişmesi için eğitim vermek ve alanlardaulusal ve uluslararası toplumun ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojileri üretmek ve yaymak.

  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VİZYONU

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini temel alan ulusal ve uluslararası düzeyde önder bir yüksek öğretim kurumu ve geleceğin şekillendirilmesinde temel oluşturabilecek bilgi ve teknolojiyi üreten bir araştırma ve eğitim merkezi olmak.

  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN PROGRAMLARININ HEDEFLERİ

  1. Matematik temel bilimler ve temel mühendislik konularında güçlü bir altyapıya sahip ve bunu kendi mühendislik alanında kullanabilen

  2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında mühendislik problemlerini saptayabilen ve tanımlayabilen

  3. Alanında ve ilgili disiplinlerde analitik düşünerek çözüm bulabilen

  4. Modern mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri donanım ve modern iletişim araçlarını etkin şekilde kullanabilen

  5. Çok disiplinli konularda çalışma yapabilen

  6. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyerek alanındaki gelişmeleri izleyebilen ve bunlara katkıda bulunabilen

  7. Etkin yazılı ve sözlü iletişim kurabilen

  8. Mesleki ve etik sorumluluk taşıyan kalite bilinci gelişmiş

  9. Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın mühendisler yetiştirmektir.

  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN PROGRAMLARININ ÇIKTILARI

  1. Matematik Temel Bilim ve Mühendislik bilgilerini alanında uygulama becerisi

  2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında deney tasarlama yürütme ve
  sonuçları yorumlama becerisi

  3. Amaca yönelik sistem ve sistem bileşenlerini tasarlama becerisi

  4. Çok disiplinli konularda çalışma yetisi

  5. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında problemleri tanımlama modelleme ve çözme becerisi

  6. Mesleki ve etik sorumlulukların doğru algılanması

  7. Etkin iletişim kurma becerisi

  8. Mühendislik uygulamalarının küresel/toplumsal düzeyde etkilerinin doğru algılanması

  9. Yaşam boyu öğrenme ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi

  10. Çağcıl sorunlar konusunda bilinç

  11. Mühendislik uygulamalarının gerektirdiği yöntem ve yetiler ile modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi

  12. Kalite bilinci

  13. Bireysel ve takım içinde çalışma becerisi

  GENEL STRATEJİLER

  1. Ders programlarında matematik temel bilimler ve temel mühendislik bilgilerinin verildiği dersler yer alacaktır.

  2. Ders programlarında elektronik ve haberleşme mühendisliği konularıyla ilgili temel kavramların verildiği dersler yer alacaktır.

  3. Temel kavramların matematik temel bilimler ve temel mühendislik bilgileriyle birlikte elektronik ve haberleşme konularında etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.

  4. Temel mühendislik ve elektronik ve haberleşme mühendisliği derslerinde bireysel olarak yürütülecek ödev proje ve deneyler yaptırılacaktır.

  5. Temel mühendislik ve elektronik ve haberleşme mühendisliği derslerinde takım çalışmaları şeklinde yürütülecek ödev proje ve deneyler yaptırılacaktır.

  6. Öğrencilerin modern mühendislik araçlarını tanımalarını ve doğru kullanılmalarını sağlayacak laboratuvar derslerine ders programında yer verilecektir.

  7. Laboratuvar ve tasarım derslerinde yazılı ve sözlü iletişimi geliştirmeye ve teknik rapor yazmaya önem verilecektir.

  8. Mühendislik-tasarım derslerinde tasarım projeleri verilecektir.

  9. Belli teknik özellikleri gerçekleştirmeye yönelik devre ve algoritmalar anlatılacak ve bunların nasıl geliştirilebileceği tartışılacaktır.

  10. Devre elemanları kullanarak devre oluşturulması ve devre bloklarını birleştirerek sistem oluşturulması ile ilgili bilgi verilecektir.

  11. Derslerde verilen ödev ve projelerde öğrenciler hazır programları kullanmaya ve amaca uygun şekilde kendi programlarını üretmeye yönlendirilecektir.

  12. Derslerde incelenen sistemlerin endüstriyel uygulamalara yönelik kullanımlarını vurgulayan örneklerin tasarımı üzerinde durulacaktır.

  13. Etkin yazılı ve sözlü iletişim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak dersler kapsamında takım çalışmasına ve sunum etkinliklerine yer verilecektir.

  14. Yönlendirme ve ilgili mühendislik-tasarım derslerinde tüketici elektroniği cihazlarının tasarımında maliyet talep kullanım amacına yönelik konulara değinilerek kalitenin üretimsel bakış açısıyla önemi ve nasıl sağlanacağı ele alınacaktır.

  15. Öğrencilerin her dönemde temel bilimler ve mühendislik bilimleri dışında insan ve toplum bilimleri konularında ders ve seminerlere katılmaları sağlanacaktır.

  16. Endüstri ile ilişki içinde öğrencilere staj olanakları sağlanarak öğrencilerin profesyonel çalışma ortamını tanımaları ve bu ortamdaki mühendislik uygulamalarını öğrenmeleri sağlanacaktır.

  17. Yönlendirme ve ilgili mühendislik-tasarım derslerinde ve düzenlenecek seminerlerde mesleki ve etik sorumluluklarla ilgili konular ele alınacaktır.

  18. Öğrenciler mesleki kuruluşlar mesleki ileri eğitim kursları ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongreler konularında bilgilendirilecek ve öğrencilerin bu etkinliklere katılımları teşvik edilecektir.

  19. Araştırma ya da tasarım projesi olarak yaptırılan bitirme ödevi sonuçları yazılı rapor olarak sunulacak ve sözlü olarak sınav jürisi ve öğrenciler öğretim üyeleri ve endüstriden gelen dinleyicilerden oluşan bir topluluğa sunulacaktır. Bitirme ödevi notunun belirlenmesinde yazılı ve sözlü sunuş becerileri de değerlendirilecektir.

  20. Verilen ödev ve projeler ile öğrenciler kütüphane ve internet gibi ortamlarda araştırma amaçlı tarama yapmaya yönlendirilecektir.

  EHMB ÇALIŞMA ALANLARI
  • Filtre tasarımı
  • Analog sayısal aktif pasif akustik dalga Duyarlık ve tolerans analizi.
  • Sayısal ve analog devrelerde analiz ve tasarım için bilgisayar programlarının hazırlanması
  • Devre ve sistem analizi ve tasarımı
  • Yapay sinir ağları
  • Mikroişlemci tabanlı sistem tasarımı
  • Elektromagnetik uyumluluk ve elektromagnetik girişim
  • Elektronik devre ve sistem tasarımı (analog+sayısal)
  • CMOS tümdevre tasarımı (analog+sayısal)
  • Mikroişlemci ve mikrodenetleyicili sistem tasarımı
  • Elektronik elemanların modellenmesi
  • Tümdevre üretim teknolojileri
  • Tıpta yapay sinir ağları uygulamaları
  • Biyolojik işaretlerin algılanması dönüştürülmesi ve işlenmesi
  • Tıpta laser ve ultrasonik uygulamaları
  • Modülasyon dönüştürücüleri tasarımı
  • FM vericileri
  • Kablolu TV kuvvetlendiricileri
  • İleri Video Sistemleri
  • Sayısal TV Sistemleri
  • Video/ses Sıkıştırma Teknikleri: MPEG/DVB/ATSC
  • Sayısal İşaret ve Görüntü İşleme Sayısal Video İşleme Şekil
  • Tanıma Konuşma İşleme
  • Analog ve Sayısal Haberleşme Sistemleri Prensipleri ve Tasarımı
  • Enformasyon Teorisi ve Kodlama
  • Kestirim ve Sezme Teorisi
  • Bağlaşma Sistemleri IDN ISDN
  • Akıllı Şebekeler
  • Mobil Haberleşme
  • Geniş Bandlı Sistemler FR SMDS DQDB-MAN ATM
  • Bilgisayar Haberleşmesi ve Veri Haberleşmesi
  • Lokal Alan Şebekeleri FDDI
  • Teletrafik
  • Elektroakustik

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri

  Mühendislik Sistem Analizi
  Mühendislik sistemlerine genel bir bakış ve bu sistemlerin ortak ve benzer özelliklerinin belirlenmesi. Elektriksel olmayan mühendislik sistemleri: mekanik hidrolik elektro-mekanik ve termik sistemler. Elektrik devre analizinde kullanılan ve oluşturulan yöntemlerin bu tür sistemlere uygulanması.Lineer ve lineer olmayan mühendislik sistemlerinde sistem denklemlerini elde edilmesi ve çözülmesi.Mühendislik sistemlerinde yönetilebilirlik ve gözlenebilirlik lineerleştirme.Sistem elemanları ve modelleme: enerjik olmayan bağ elemanları ve bunlardan geliştirilmiş modeller.

  Elektronik Mühendisliği'ne Giriş
  Elektronik Mühendisliği programında ders ve uygulama olarak işlenen konuların bu alanla ilgili endüstri ve araştırma kurumlarında çalışacak mühendisler için neden ve nasıl kullanılacağı çeşitli konularda ele alınan problemlerin hangi yöntemlerle nasıl çözüleceği Elektronik sistemleri tanıtımı; bu dallarda eğitim ve meslek uygulamalarından örnekler.

  Elektroniğe Giriş
  Giriş; Elemanlar ve temel devreler: İşlemsel kuvvetlendiriciler; tanımlar ve uygulama örnekleri. Diyotlar; ideal diyot jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri diyotlu devrelerin analizi yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Bipolar Jonksiyonlu Transistor (BJT); fiziksel yapı ve çalışma rejimleri DC kutuplama kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük işaret eşdeğer devresi temel kuvvetlendirici yapıları anahtar olarak çalışma. MOSFET yapısı ve çalışma türleri kuvvetlendirici olarak MOSFET MESFET.

  Devreler ve Sistemler
  Yüksek mertebeden dinamik devrelerde durum ve çıkış denklemleri. Durum denklemlerinin t- ve s- domeninde çözümü. Durum geçis matrisi ve özellikleri. Öz çözüm zorlanmış çözüm ve tam çözüm. Kararlılık ve Routh kriteri. Yönetilebilirlik ve gözlenebilirlik. Dinamik devrelerin ve sistemlerin w- domeninde incelenmesi: Sinüsoidal Sürekli Hal. Fazörler güç ve enerji. Üç fazli sistemler. Dinamik devrelerin ve sistemlerin s-domeninde incelenmesi. Bode diyagramları.

  Elektronik I
  Giriş. Çok katli kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendirici yapıları ve uygulamaları. IK'lerden türetilen devreler. Analog çarpma devreleri. Kuvvetlendiricilerde frekans cevabi. Geri besleme; geri beslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık sorunu ve kompanzasyon. Sinüs osilatörleri. Güç kuvvetlendiricileri.

  Devre Sentezi
  Devre sentezi sorunu. Yaklaşıklık: Butterworth ve Chebyshev türü yaklaşıklıklar. Frekans dönüşümleri. Normalizasyon: Genlik ve frekans normalizasyonu. Pasif devre sentezi: 1-kapılı pasif devre sentezi. Pozitif reel fonksiyonlar. LC RC RL RLC devrelerinin sentezi: Cauer ve Foster devreleri. 2-kapılı pasif devrelerin sentezi: Pozitif reel matrisler. 2-uçluların sentezine indirgenmiş 2-kapılı devre sentezi. Basamaklı devre sentezi. Sıfır kaydırma yöntemi. Aktif devre sentezi: Ayrıştırma katsayıları eşleştirme ve işaret akış diyagramı yöntemleri. Modern aktif elemanlarla (akım taşıyıcı OTA opamp) aktif devre sentezi örnekleri

  Elektronik II
  Giriş.Evirici ideal eviriciCMOS evirici. Statik kapı devreleri: NAND kapısı NOR kapısı kompleks kapılar sözde NMOS kapılar geçiş lojigi anahtarlı lojik mimarisi.NMOS geçiş lojigi.CMOS geçiş lojigi.Ardisil lojik devreler ikili devrelerin sınıflandırılması SR flip-flop devreleri JK flip-flop devreleri ana uydu flip-flop devreleri D tipi flip-flop devreleri Schmitt tetikleyicisi osilatör devreleri. Dinamik lojik dinamik CMOS kapılar domino lojigi dinamik flip-flop regüler yapılar:ROMPLA statik ve dinamik RAM seri bellek.

  Haberleşme Sistemleri I
  Haberleşme sistemlerinin elemanları. Zaman/Bantgenisligi ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. Doğrusal sistemlerde genlik ve faz bozulması. Doğrusal modülasyon teknikleri : Genlik modülasyonu çift yan bant modülasyonu tek ve artik yan bant modülasyonu. Açı modülasyonu teknikleri : Faz ve frekans modülasyonu. FM işaretlerinin üretimi ve demodülasyonu. Stereo FM. Frekans bölmeli çogullama. Süperheterodin alıcılar.

  İşaret İşleme
  İşaret ve sistemlerin sınıflandırılması. Sürekli ve ayrık işaret ve sistemlerin Fourier analizi. Modülasyon kavramı ve örnekleme teoremi. Zaman ve frekans domeninde örnekleme. Ayrık ve hızlı Fourier dönüşümü. Sürekli zaman sistemlerinden ayrık zaman sistemlerine geçiş. Fark denklemleri durum denklemleri gösterilimi ve çözümleri. z dönüşümü ve özellikleri. Ayrık sistemlerin z tanım bölgesinde analizi. Filtrelemeye giriş.

  Haberleşme Sistemleri II
  Örnekleme teoremi. Darbe genlik modülasyonu. Zaman bölmeli çogullama . Darbe modülasyonu teknikleri. Kuantalama. Kodlama. Analog/Sayısal dönüştürücüler. Delta modülasyonu. Temel bant veri iletimi. Simgelerarasi girişim. Uyumlu süzgeçli alici. Sayısal modülasyonlu sistemler: Genlik ve faz kaymalı anahtarlama yöntemleri.

  Lojik Devreleri
  Şayi sistemleri ve kodlama. Kısmi sıralı küme kafes yapılar Boole cebri. Kombinezonsal lojik devre elemanları. Boole fonksiyonları: Kanonik açınımlar ve indirgeme Tablo ve Karnaugh yöntemleri. Bazı önemli kombinezonsal devreler: Toplayıcılar kodlayıcılar çoklayıcılar salt-oku-bellek ve programlanabilir lojik diziler. Ardisil lojik devreler: Durum tablosu ve diagrami. İkililer: Ardisil devre analizi. Senkron devrelerin sentezi. Tümleştirilmiş ardisil devre elemanları: Saklayıcılar bellekler sayıcılar.

  Elektromagnetik Alanlara Giriş
  Vektörler ve elektromagnetik elektrostatik magnetostatik alan kavramları değişik malzemelerde EM alanlar zamanla değişen alanlar için entegral ve diferansiyel formda Maxwell denklemleri vektör hesabı ve potansiyel fonksiyonları enerji birikimi statik ve yarı statik alanlar dalgaların zaman domeninde analizi alan hesaplarında bilgisayar kullanımı.

  Elektromagnetik Dalgalar
  Dalga denklemi iki boyutlu denkleminin çözümü d'Alembert ve Fourier yöntemleri iletkenliğin etkisi monokromatik dalgalar Helmholtz denklemi ortalama güç ve Poynting vektörü düzlemsel dalgalar yansıma ve kırılma dalga kılavuzları TE TM ve TEM modlari dikdörtgen ve daire kesitli borular iletim hatları boşluk rezonatörleri antenler uzak alan kavramı elektrik ve magnetik dipoller çizgisel antenler anten dizileri yerin etkisi ve görüntü yöntemi.

  Antenler ve Propogasyon :
  Anten teorisi ve antenlerin temel parametreleri. Radyasyon entegralleri. Enerji teoremleri. Dualite. Karşılıklılık ve Eşdeğerlik prensibi. Friis denklemleri. Lineer tel antenler. Anten dizileri. Anten teorisinde modelleme ve sayısal yöntemler. Yansıtıcı antenler. RF yayın bölgesi antenleri. Frekanstan bağımsız antenler. Açıklık. Mikroşerit ve horn antenler. Optoelektronik olarak beslenmiş antenler. Mercek antenler. SAR antenleri. Dalga yayılma teorisi. İletişim yollarının seçim ilkeleri.

  Mikroişlemci Sistemleri
  Temel mikroişlemci yapıları ve çalışma ilkeleri. Bellek ve adresleme. Bellek tasarımı. Veri adres ve kontrol yolları. Ara yüzler. Paralel ve seri portlar zamanlayıcılar kesici kontrolörleri. Bellek yönetim birimleri. Makine dilinde programlama. Mikroişlemci uygulamaları.

  Güç Sistemlerinin Temelleri
  Güç sistem analizinin temel kavramları transmisyon hat parametreleri temel sistem modelleri durgun hal performansı şebeke hesapları güç akis çözümleri hata çalışmaları simetrik bileşenler isletme stratejileri ve kontrol.

  Endüstriyel Elektronik
  İşlemsel kuvvetlendiricilerin doğrusal ve doğrusal olmayan uygulamaları : Akim kaynakları AC-DC çeviriciler fonksiyon üreteçleri karsılaştırıcılar Schmitt tetikleme devreleri osilatör uygulamaları. Analog işlem blokları: OTA uygulamaları enstrümantasyon kuvvetlendiricisi. PLL uygulamaları. Güç kaynakları: Sabit ve ayarlanabilir gerilim regülatörü tüm devreleri ile güç kaynağı tasarımı anahtarlamalı güç kaynakları (DC-DC çeviriciler). Güç MOS transistörü ve uygulamaları: Akim gerilim bağıntıları anahtarlama özellikleri güvenli çalışma ve soğutma problemi sürücü devreleri güç kaynağı ve kuvvetlendirici yapıları köprü çalışma. Algılayıcılar: Sıcaklık ne basınç yer değiştirme aydınlık şiddeti algılama.

  Haberleşme Elektroniği
  Aktif ve pasif filtreler transistörler Y-parametrelerini kullanarak RF kuvvetlendiricisi analizi ve sentezi LC ve kristal osilatörler.PLL ve frekans sentezleyicileri lineer ve üstel modülatör ve demodülatör tasarımı.

  Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
  Kılavuzlanmış optik dalgalar optik filtrelerin elektromanyetik özellikleri.

  Optik kaynaklar : yarıiletken lazerler ve LEDler modülasyon ve demodülasyon metodları.Optik entegre devreler.Fiber optik haberleşme devreleri tasarımı örnekleri.

  Sayısal Filtreler ve Sistemler
  s-domeni z-domeni ve sürekli frekans domeni bağlantıları dijital filtre karakteristikleri IIR filtreleri vuruş değişken bilineer ve entegrasyon teknikleri FIR filtreleri: pencereleme frekans örneklenmesi frekans transformasyonları. Denetleyici tasarımı: kontrol edilebilirlik durum-geri beslemesi ve denetleyiciler "deadbeat" cevabi için dijital denetleyici gözleyiciler bit dizisi ve dağılmış parametreli aritmetiği kullanan dijital elemanların dualite ve ayrıştırma esaslarına dayanan gerçeklemeleri.Kuantalama etkisi.

  Ölçme Teorisi
  Temel tanımlar. Ölçme prensipleri. Ölçme teorisi. Birimler ve standartlar. Hata teorisi. Elektriksel ölçümler. Elektriksel olmayan büyüklükler için algılayıcılar. Elektronik ölçme sistemleri.

  Sayısal Sistem Tasarımı
  Sayısal işaretler ve kodlama. İşaret dönüşümü ve yeniden oluşturma. Örnekleme kuramı ve örneklemenin matematiksel yapısı. Sıfırıncı dereceden tutucu z-dönüşümü ve ters z-dönüşümü. Darbe transfer fonksiyonu. Sayısal sistemlerin zaman domeni analizi ve kararırlılığı. S

  ayısal filtreleme.

  Sayısal Filtreler ve Sistemler 2
  Sayısal filtrelerin incelenmesi. Optimal filtreler lineer faz filtreleri. Sayısal filtre yapıları kararlılık testleri. FFT ve hızlı konvolüsyonlar. Kaskad kafes yapıları durum uzayı tanımlamaları sonlu doğruluk etkileri yuvarlama gürültüsü ve sayısal filtrelerdeki minimizasyonu. Çoklu sayısal işaret işleme örnek seyreltme ve veri interpolasyonu verimli çok fazlı yapılar. Nyquist filtrelemesi filtre öbekleri altbant kodlayıcılar. Wavelet dönüşümleri. Optimal kuantalama bit yerleşimi optimal altbant kodlayıcılar veri sıkıştırma için dönüşüm kodlayıcıları. Ayrık zaman Karhunen-Loeve dönüşümü. Ayrık kosinüs dönüşümü (DCT).Haberleşme sistemlerinde sayısal filtrelerin uygulamaları.

  Haberleşme Elektroniği
  Aktif ve pasif filtreler. Transistörler. Y-parametrelerini kullanarak RF kuvvetlendirici analizi ve sentezi. LC ve kristal osilatörler. PLL ve frekans sentezleyiciler. Lineer ve eksponansiyel modülatör ve demodülatör tasarımı.

  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARLARI

  Elektronik laboratuarı
  Bu laboratuarda osiloskop güç kaynağı multimetre sinyal jeneratörü bredbord ve benzeri temel teçhizat mevcuttur. Laboratuar esas olarak elektronik alanında temel lisans eğitimi amacı ile kullanılmakta olup bitirme projeleri ile uğraşan 4. sınıf öğrencilerine de hizmet vermektedir.

  Devreler ve Elektrik Ölçme
  Bu laboratuarda osiloskop multimetre sinyal jeneratörü wattmetre ve bredbord gibi temel ölçü aletleri yanında ölçü köprüleri standart dirençler gibi elektrik ölçmelerinde kullanılan özel aletler mevcuttur. Laboratuar özellikle birinci ve ikinci sınıftaki öğrencilerin laboratuar dersleri için tasarlanmıştır. Bu alanda EE140-Sayısal Sistemler EE206-Elektro teknoloji ve EE327-Elektrik Devreleri Laboratuarları yapılmaktadır.

  Elektronik ve Sayısal Elektronik Laboratuarı
  Bu laboratuarda elektronik devre elemanları tanıtılmakta ve akım-gerilim karakteristikleri incelenmektedir. Diyotlu kırpıcı doğrultucu devreleri kuvvetlendiriciler filtreler ve benzer elektronik devre deneyleri yapılmaktadır. Bunun yanında öğrencilere sayısal elektronik devre deneylerinin de yaptırıldığı laboratuardır. Sayısal elektronik eğitim setleri kullanılarak mantık kapıları ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

  Haberleşme Laboratuarı
  Analog ve sayısal haberleşme sistemlerine ait deneylerin yapıldığı bir eğitim laboratuarıdır. Laboratuarda sinyal üreteçleri temel elektronik ölçü aletleri analog ve sayısal haberleşme sistemleri eğitim kitleri mevcuttur. Deneylerde değişik modülasyon yöntemleri ile çalışan haberleşme sistemlerinin simülasyonu gerçekleştirilmektedir.

  Mikroişlemci Laboratuarı
  Mikroişlemci eğitim setleri ile veri girişi merkezi işlem birimi kullanımı ara bağlantı gibi konuların tanıtımına yönelik uygulamalar yaptırılmaktadı

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri

  Mühendislik Sistem Analizi
  Mühendislik sistemlerine genel bir bakış ve bu sistemlerin ortak ve benzer özelliklerinin belirlenmesi. Elektriksel olmayan mühendislik sistemleri: mekanik hidrolik elektro-mekanik ve termik sistemler. Elektrik devre analizinde kullanılan ve oluşturulan yöntemlerin bu tür sistemlere uygulanması.Lineer ve lineer olmayan mühendislik sistemlerinde sistem denklemlerini elde edilmesi ve çözülmesi.Mühendislik sistemlerinde yönetilebilirlik ve gözlenebilirlik lineerleştirme.Sistem elemanları ve modelleme: enerjik olmayan bağ elemanları ve bunlardan geliştirilmiş modeller.

  Elektronik Mühendisliği'ne Giriş
  Elektronik Mühendisliği programında ders ve uygulama olarak işlenen konuların bu alanla ilgili endüstri ve araştırma kurumlarında çalışacak mühendisler için neden ve nasıl kullanılacağı çeşitli konularda ele alınan problemlerin hangi yöntemlerle nasıl çözüleceği Elektronik sistemleri tanıtımı; bu dallarda eğitim ve meslek uygulamalarından örnekler.

  Elektroniğe Giriş
  Giriş; Elemanlar ve temel devreler: İşlemsel kuvvetlendiriciler; tanımlar ve uygulama örnekleri. Diyotlar; ideal diyot jonksiyonlu diyotun uç karakteristikleri diyotlu devrelerin analizi yarıiletkenlerle ilgili kavramlar ve jonksiyonlu diyotun fiziksel yapısı. Bipolar Jonksiyonlu Transistor (BJT); fiziksel yapı ve çalışma rejimleri DC kutuplama kuvvetlendirici olarak BJT. Küçük işaret eşdeğer devresi temel kuvvetlendirici yapıları anahtar olarak çalışma. MOSFET yapısı ve çalışma türleri kuvvetlendirici olarak MOSFET MESFET.

  Devreler ve Sistemler
  Yüksek mertebeden dinamik devrelerde durum ve çıkış denklemleri. Durum denklemlerinin t- ve s- domeninde çözümü. Durum geçis matrisi ve özellikleri. Öz çözüm zorlanmış çözüm ve tam çözüm. Kararlılık ve Routh kriteri. Yönetilebilirlik ve gözlenebilirlik. Dinamik devrelerin ve sistemlerin w- domeninde incelenmesi: Sinüsoidal Sürekli Hal. Fazörler güç ve enerji. Üç fazli sistemler. Dinamik devrelerin ve sistemlerin s-domeninde incelenmesi. Bode diyagramları.

  Elektronik I
  Giriş. Çok katli kuvvetlendiriciler. İşlemsel kuvvetlendirici yapıları ve uygulamaları. IK'lerden türetilen devreler. Analog çarpma devreleri. Kuvvetlendiricilerde frekans cevabi. Geri besleme; geri beslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık sorunu ve kompanzasyon. Sinüs osilatörleri. Güç kuvvetlendiricileri.

  Devre Sentezi
  Devre sentezi sorunu. Yaklaşıklık: Butterworth ve Chebyshev türü yaklaşıklıklar. Frekans dönüşümleri. Normalizasyon: Genlik ve frekans normalizasyonu. Pasif devre sentezi: 1-kapılı pasif devre sentezi. Pozitif reel fonksiyonlar. LC RC RL RLC devrelerinin sentezi: Cauer ve Foster devreleri. 2-kapılı pasif devrelerin sentezi: Pozitif reel matrisler. 2-uçluların sentezine indirgenmiş 2-kapılı devre sentezi. Basamaklı devre sentezi. Sıfır kaydırma yöntemi. Aktif devre sentezi: Ayrıştırma katsayıları eşleştirme ve işaret akış diyagramı yöntemleri. Modern aktif elemanlarla (akım taşıyıcı OTA opamp) aktif devre sentezi örnekleri

  Elektronik II
  Giriş.Evirici ideal eviriciCMOS evirici. Statik kapı devreleri: NAND kapısı NOR kapısı kompleks kapılar sözde NMOS kapılar geçiş lojigi anahtarlı lojik mimarisi.NMOS geçiş lojigi.CMOS geçiş lojigi.Ardisil lojik devreler ikili devrelerin sınıflandırılması SR flip-flop devreleri JK flip-flop devreleri ana uydu flip-flop devreleri D tipi flip-flop devreleri Schmitt tetikleyicisi osilatör devreleri. Dinamik lojik dinamik CMOS kapılar domino lojigi dinamik flip-flop regüler yapılar:ROMPLA statik ve dinamik RAM seri bellek.

  Haberleşme Sistemleri I
  Haberleşme sistemlerinin elemanları. Zaman/Bantgenisligi ilişkisi. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. Doğrusal sistemlerde genlik ve faz bozulması. Doğrusal modülasyon teknikleri : Genlik modülasyonu çift yan bant modülasyonu tek ve artik yan bant modülasyonu. Açı modülasyonu teknikleri : Faz ve frekans modülasyonu. FM işaretlerinin üretimi ve demodülasyonu. Stereo FM. Frekans bölmeli çogullama. Süperheterodin alıcılar.

  İşaret İşleme
  İşaret ve sistemlerin sınıflandırılması. Sürekli ve ayrık işaret ve sistemlerin Fourier analizi. Modülasyon kavramı ve örnekleme teoremi. Zaman ve frekans domeninde örnekleme. Ayrık ve hızlı Fourier dönüşümü. Sürekli zaman sistemlerinden ayrık zaman sistemlerine geçiş. Fark denklemleri durum denklemleri gösterilimi ve çözümleri. z dönüşümü ve özellikleri. Ayrık sistemlerin z tanım bölgesinde analizi. Filtrelemeye giriş.

  Haberleşme Sistemleri II
  Örnekleme teoremi. Darbe genlik modülasyonu. Zaman bölmeli çogullama . Darbe modülasyonu teknikleri. Kuantalama. Kodlama. Analog/Sayısal dönüştürücüler. Delta modülasyonu. Temel bant veri iletimi. Simgelerarasi girişim. Uyumlu süzgeçli alici. Sayısal modülasyonlu sistemler: Genlik ve faz kaymalı anahtarlama yöntemleri.

  Lojik Devreleri
  Şayi sistemleri ve kodlama. Kısmi sıralı küme kafes yapılar Boole cebri. Kombinezonsal lojik devre elemanları. Boole fonksiyonları: Kanonik açınımlar ve indirgeme Tablo ve Karnaugh yöntemleri. Bazı önemli kombinezonsal devreler: Toplayıcılar kodlayıcılar çoklayıcılar salt-oku-bellek ve programlanabilir lojik diziler. Ardisil lojik devreler: Durum tablosu ve diagrami. İkililer: Ardisil devre analizi. Senkron devrelerin sentezi. Tümleştirilmiş ardisil devre elemanları: Saklayıcılar bellekler sayıcılar.

  Elektromagnetik Alanlara Giriş
  Vektörler ve elektromagnetik elektrostatik magnetostatik alan kavramları değişik malzemelerde EM alanlar zamanla değişen alanlar için entegral ve diferansiyel formda Maxwell denklemleri vektör hesabı ve potansiyel fonksiyonları enerji birikimi statik ve yarı statik alanlar dalgaların zaman domeninde analizi alan hesaplarında bilgisayar kullanımı.

  Elektromagnetik Dalgalar
  Dalga denklemi iki boyutlu denkleminin çözümü d'Alembert ve Fourier yöntemleri iletkenliğin etkisi monokromatik dalgalar Helmholtz denklemi ortalama güç ve Poynting vektörü düzlemsel dalgalar yansıma ve kırılma dalga kılavuzları TE TM ve TEM modlari dikdörtgen ve daire kesitli borular iletim hatları boşluk rezonatörleri antenler uzak alan kavramı elektrik ve magnetik dipoller çizgisel antenler anten dizileri yerin etkisi ve görüntü yöntemi.

  Antenler ve Propogasyon :
  Anten teorisi ve antenlerin temel parametreleri. Radyasyon entegralleri. Enerji teoremleri. Dualite. Karşılıklılık ve Eşdeğerlik prensibi. Friis denklemleri. Lineer tel antenler. Anten dizileri. Anten teorisinde modelleme ve sayısal yöntemler. Yansıtıcı antenler. RF yayın bölgesi antenleri. Frekanstan bağımsız antenler. Açıklık. Mikroşerit ve horn antenler. Optoelektronik olarak beslenmiş antenler. Mercek antenler. SAR antenleri. Dalga yayılma teorisi. İletişim yollarının seçim ilkeleri.

  Mikroişlemci Sistemleri
  Temel mikroişlemci yapıları ve çalışma ilkeleri. Bellek ve adresleme. Bellek tasarımı. Veri adres ve kontrol yolları. Ara yüzler. Paralel ve seri portlar zamanlayıcılar kesici kontrolörleri. Bellek yönetim birimleri. Makine dilinde programlama. Mikroişlemci uygulamaları.

  Güç Sistemlerinin Temelleri
  Güç sistem analizinin temel kavramları transmisyon hat parametreleri temel sistem modelleri durgun hal performansı şebeke hesapları güç akis çözümleri hata çalışmaları simetrik bileşenler isletme stratejileri ve kontrol.

  Endüstriyel Elektronik
  İşlemsel kuvvetlendiricilerin doğrusal ve doğrusal olmayan uygulamaları : Akim kaynakları AC-DC çeviriciler fonksiyon üreteçleri karsılaştırıcılar Schmitt tetikleme devreleri osilatör uygulamaları. Analog işlem blokları: OTA uygulamaları enstrümantasyon kuvvetlendiricisi. PLL uygulamaları. Güç kaynakları: Sabit ve ayarlanabilir gerilim regülatörü tüm devreleri ile güç kaynağı tasarımı anahtarlamalı güç kaynakları (DC-DC çeviriciler). Güç MOS transistörü ve uygulamaları: Akim gerilim bağıntıları anahtarlama özellikleri güvenli çalışma ve soğutma problemi sürücü devreleri güç kaynağı ve kuvvetlendirici yapıları köprü çalışma. Algılayıcılar: Sıcaklık ne basınç yer değiştirme aydınlık şiddeti algılama.

  Haberleşme Elektroniği
  Aktif ve pasif filtreler transistörler Y-parametrelerini kullanarak RF kuvvetlendiricisi analizi ve sentezi LC ve kristal osilatörler.PLL ve frekans sentezleyicileri lineer ve üstel modülatör ve demodülatör tasarımı.

  Fiber Optik Haberleşme Sistemleri
  Kılavuzlanmış optik dalgalar optik filtrelerin elektromanyetik özellikleri.

  Optik kaynaklar : yarıiletken lazerler ve LEDler modülasyon ve demodülasyon metodları.Optik entegre devreler.Fiber optik haberleşme devreleri tasarımı örnekleri.

  Sayısal Filtreler ve Sistemler
  s-domeni z-domeni ve sürekli frekans domeni bağlantıları dijital filtre karakteristikleri IIR filtreleri vuruş değişken bilineer ve entegrasyon teknikleri FIR filtreleri: pencereleme frekans örneklenmesi frekans transformasyonları. Denetleyici tasarımı: kontrol edilebilirlik durum-geri beslemesi ve denetleyiciler "deadbeat" cevabi için dijital denetleyici gözleyiciler bit dizisi ve dağılmış parametreli aritmetiği kullanan dijital elemanların dualite ve ayrıştırma esaslarına dayanan gerçeklemeleri.Kuantalama etkisi.

  Ölçme Teorisi
  Temel tanımlar. Ölçme prensipleri. Ölçme teorisi. Birimler ve standartlar. Hata teorisi. Elektriksel ölçümler. Elektriksel olmayan büyüklükler için algılayıcılar. Elektronik ölçme sistemleri.

  Sayısal Sistem Tasarımı
  Sayısal işaretler ve kodlama. İşaret dönüşümü ve yeniden oluşturma. Örnekleme kuramı ve örneklemenin matematiksel yapısı. Sıfırıncı dereceden tutucu z-dönüşümü ve ters z-dönüşümü. Darbe transfer fonksiyonu. Sayısal sistemlerin zaman domeni analizi ve kararırlılığı. S

  ayısal filtreleme.

  Sayısal Filtreler ve Sistemler 2
  Sayısal filtrelerin incelenmesi. Optimal filtreler lineer faz filtreleri. Sayısal filtre yapıları kararlılık testleri. FFT ve hızlı konvolüsyonlar. Kaskad kafes yapıları durum uzayı tanımlamaları sonlu doğruluk etkileri yuvarlama gürültüsü ve sayısal filtrelerdeki minimizasyonu. Çoklu sayısal işaret işleme örnek seyreltme ve veri interpolasyonu verimli çok fazlı yapılar. Nyquist filtrelemesi filtre öbekleri altbant kodlayıcılar. Wavelet dönüşümleri. Optimal kuantalama bit yerleşimi optimal altbant kodlayıcılar veri sıkıştırma için dönüşüm kodlayıcıları. Ayrık zaman Karhunen-Loeve dönüşümü. Ayrık kosinüs dönüşümü (DCT).Haberleşme sistemlerinde sayısal filtrelerin uygulamaları.

  Haberleşme Elektroniği
  Aktif ve pasif filtreler. Transistörler. Y-parametrelerini kullanarak RF kuvvetlendirici analizi ve sentezi. LC ve kristal osilatörler. PLL ve frekans sentezleyiciler. Lineer ve eksponansiyel modülatör ve demodülatör tasarımı.

  ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARLARI

  Elektronik laboratuarı
  Bu laboratuarda osiloskop güç kaynağı multimetre sinyal jeneratörü bredbord ve benzeri temel teçhizat mevcuttur. Laboratuar esas olarak elektronik alanında temel lisans eğitimi amacı ile kullanılmakta olup bitirme projeleri ile uğraşan 4. sınıf öğrencilerine de hizmet vermektedir.

  Devreler ve Elektrik Ölçme
  Bu laboratuarda osiloskop multimetre sinyal jeneratörü wattmetre ve bredbord gibi temel ölçü aletleri yanında ölçü köprüleri standart dirençler gibi elektrik ölçmelerinde kullanılan özel aletler mevcuttur. Laboratuar özellikle birinci ve ikinci sınıftaki öğrencilerin laboratuar dersleri için tasarlanmıştır. Bu alanda EE140-Sayısal Sistemler EE206-Elektro teknoloji ve EE327-Elektrik Devreleri Laboratuarları yapılmaktadır.

  Elektronik ve Sayısal Elektronik Laboratuarı
  Bu laboratuarda elektronik devre elemanları tanıtılmakta ve akım-gerilim karakteristikleri incelenmektedir. Diyotlu kırpıcı doğrultucu devreleri kuvvetlendiriciler filtreler ve benzer elektronik devre deneyleri yapılmaktadır. Bunun yanında öğrencilere sayısal elektronik devre deneylerinin de yaptırıldığı laboratuardır. Sayısal elektronik eğitim setleri kullanılarak mantık kapıları ile ilgili deneyler yapılmaktadır.

  Haberleşme Laboratuarı
  Analog ve sayısal haberleşme sistemlerine ait deneylerin yapıldığı bir eğitim laboratuarıdır. Laboratuarda sinyal üreteçleri temel elektronik ölçü aletleri analog ve sayısal haberleşme sistemleri eğitim kitleri mevcuttur. Deneylerde değişik modülasyon yöntemleri ile çalışan haberleşme sistemlerinin simülasyonu gerçekleştirilmektedir.

  Mikroişlemci Laboratuarı
  Mikroişlemci eğitim setleri ile veri girişi merkezi işlem birimi kullanımı ara bağlantı gibi konuların tanıtımına yönelik uygulamalar yaptırılmaktadı

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş