Öncelikle bu paylaşımım sürekli elimden düşüremediğim ünlü bir hipnozcu olan Dolares Cannon isimli yazarın Ölümün Ötesi isimli kitabından alıntıdır.Hipnoz seanslarında hipnoza gelen kişileri bebeklikten önceki ölüm denen duruma getirerek onlara sualler sorar.Bu paylaşımımda rehberler ile ilgili olan kısmı size sunuyorum.Bizzat kitaptan kendim geçirdimherkese keyifli okumalar dilerim

NOT: S - Sual Y - Yanıt.

REHBERLER

Dünyanın hemen her kültüründe koruyucu melekler ya da ruhlara inanılır. Onlar gerçekten var mıdır?

Y:Koruyucu ruhlar vardır.Çoğunlukla bu önceden aranızda yakın bir bağ olan biridir ve o spritüel katta okula devam etmektedir.Bu rehberleröğrenim sürecinizden geçmenize yardım eder ve sizi korurlar.Bunlar ruhsal düzeyde onların amaçlarına hizmet eder.

S:Onlar belli kişilere rehber olarak mı tayin edildiler?

Y:Onlar kendi yakın buldukları varlıkları seçebilirler.Onlar doğduğunuz günden itibaren sizin yanınızda bulunurlar.

S:O halde fiziksel bedene girdiğinizde yalnız değilsinizdir.

Y:Hiç kimse yalnız değildir.Yalnızlık insanın başklarından uzak olmak için kendi etrafına duvar çekmesidir.Eğer bu duvarı yıkıp onların size yardım etmelerine izin verirsenizorada deneyimizi paylaşacak birileri daima vardır.

S:Onlar enkarne halde değillersenasıl yardım ediyorlar?

Y:Spritüel düzeyi yeterince anlayamadığınız için bunu açıklamak biraz zor.Amafiziksel düzeyde olduğu gibi spiritüel düzeyde de yapılması gereken iş vardır.Bir enkarnasyondan sonra spiritüel düzeyde okullara gitmeleri gereken varlıklar vardır ve bunlardan bazıları okullarda öğretmen olacaklardır.Onlarınfiziksel kattakilere rehberlik yapmak da dahil olmak üzereyardım edebilecekleri başka birçok yol vardır.

S:Onlar kalben daima sizin en yüksek hayrınızı mı gözetirler?

Y:Çoğunlukla evet.Böyle olmayanlardan da kendinizi korumayı öğrenmelisiniz.

S:Sizin kişisel rehberiniz diğer etkileri uzakta tutacak kadar yeterince güçlü müdür?
Y:Evet.Siz de kendinizi olumlu olanla kuşatmayı öğrendiğiniz sürece.Bu olumsuz olan her şeyi sizden uzak tutacaktır.İyi yada kötü diye birşey yoktur;sadece olumlu yada olumsuz diye birşey vardır.Birşeyler öğrenilen bir deneyim asla olumsuz değildir.

S:Bizi etkilemeye çalışanın rehberimiz olduğunu nasıl anlayabiliriz?

Y:Günlül yaşamlarınıza baktığınızdaçoğunlukla şunu yada bunu yapma konusunda kendinizle çatışma içine girdiğinizi görürsünüz.Örneğineğer rejim yapıyorsanızçikolatalı dondurma yemek için duyduğunuz isteğe karşı gelemeyebilirsiniz.Bu dondurmanın açlığını çeken yanınız doyum almak ister.Ancakrejim yapmanızın gerekli olduğunu gören daha yüksek yanınız''Hayıryemeyeceğiz.''

demektedir.Böyleceiçinizde bir bölünme meydana gelir.Rehberleriniz kendilerini sizin bir parçanız ve uzantınızmış gibi hissettirirler.Bu şekildesiz konuşanın diğer ruhunuz olduğunu bilirsiniz.Eğer biri size bir öğütte bulunuyorsa ve siz bu öğüde uyup uymama konusunda bir ikircilik hissedersenizo zaman bunun hangi kaynaktan geldiğine dikkat etmelisiniz.Eğer bu öğüt rehberinizden geliyorsasize doğru gelecektir.O sizi asla bir şey yapmaya zorlamayacaktırsadece öneride bulunacaktır.Eğer bir şey yapmaya zorlanıyorsanızbu kesinlikle olumlu bir varlık değildirçünkü bu durumda özgür iradeniz çiğnenmiş olur.Siz bilinçli kararlar verirsiniz ve size bunu yada şunu yapmanız söylenmezçünkü bu insanın kendisine aittir.Rehberlerbazılarının sandığı gibigösteriyi sahne arkasından yönetmezler.Onlar kendi rollerinisiz de kendi rolünüzü oynarsınız.Bu sipiritüel ve fiziksel olanın arasındaki karşılıklı anlaşmabir ortaklıktır.

S:Ama gösterinin sizin taraftan yönetildiğini düşünen birçok insan var.

Y:Evetonlar bu konuda paylaşılan bir sorumluluk olduğunu anlamalılar.Birçok karar sadece insanın kendi düşüncesine ve deneyimine dayanır.Rehberler ise bilgelikleri ve deneyimleri ile size yardımcı olmaya çalışırlar.Eğer siz kendi kararınız ile rehberinizin rehberliği arasında kalırsanızbu yanlış birşey değildir;bu sadece bir seçme işlemidir.Onlar orada sadece yardım ve rehberlik sunmak üzere bulunmaktadırlar.İnsandankesinlikle rehberlerinin öğütlerini izlemesi talep edilmez.Onlar sadece yardımcılardır.Kaderinizin efendisi ise sizsiniz.

S:O halderehberlerimiz ve yardımcı ruhlar doğru olanı yapmamız konusunda bizi etkilemeye çalışırlar.

Y:Bunu açıklığa kavuşturalım.Etkileme doğru bir sözcük olmaz.Rehberler ve yardımcılar etkilemeye çalışmazlar.Yardım etmek yada aydınlatmak daha doğru bi sözcük olur.Aradaki fark çok süptil görünebilirama çok önemlidir.Dünya bir seçim katıdır.Siz istediğiniz şeyleri seçmekte tam bir özgürlüğe sahipsiniz.Haeğer bu seçimleri yaparken bir yardıma ihtiyacınız olursaişte rehberleriniz burada devreye girerler.Onların amacı sadece yardım etmeksize göstermeyesizi aydınlatmaya çalışmaktır.Yanisiz öte alemden yönetilen kuklalar değilsiniz.Kaderiniz kesinlikle kendi ellerinizdedir.Onlar ise her ne zaman yardım istersenizanında yardım etmeye hazır seyircilerdir.Onlar sizi kendi imgeledikleri bir kaderi yaşamanız için zorlamazlarkendi kaderinizi kendiniz yaratırsınız.Aynı şey fiziksel alemde yaşarken sizin için de söylenebilir.Siz de birbirinize bencillikten uzak bir biçimde yardım etmelisiniz.Ancakbazı insanlarhoşlansalar da hoşlanmasalar dainsanlara yardım etmeleri gerektiğini hissederler.O sıradaki duygusal haliniz ne olursa olsun yardım etmeniz gerektiğini düşünmemelisiniz.İstediğiniz zaman yardım etmelisiniz;o zaman en nitelikli yardımda bulunabilirsiniz.Kendini zorlayarak yardım etmekhiç yardım etmemekten daha kötüdür.

S:Özgür irade burada mı devreye girer?
Y:Özgür irade tam da budur.
S:Rehberimizin bizim kendimize zarar vermemizi önlemesi mümkün müdür?

Y:Evet.O sizi yakında vuku bulacaktehlikeli bir olaya karşı uyarabilir.Bu sadece bir yardımdır.Bir rehberin idareyi ele almasına ise şöyle örnek verebilirim.Diyelim ki siz araba kullanıyorsunuz ve bir başka araba da karşıdan tehlikeli bir biçimde size doğru geliyor ve bir noktada onunla çarpışabilirsiniz.İşte o sırada arabanızın direksiyonu aniden sola dönüp sizi o kazadan kurtarabilir.Elbette bu olmazama rehberlerinizin bunu yapmalarına izin verilseydivuku bulacak şey budur.Oysa direksiyonu siz idare edersinizonlar sadece sizi uyarırlar.

S:Pekionlar acil bir durumda böyle bir müdahelede bulunurlar mı?
Y:Eğer gerekiyorsa.Bu daha önce sadece olağanüstü durumlarda yapılmıştır.Bumevcut çalışmalarla ilgili sizi etkileyebileceğinden bunu ayrıntılı bir biçimde anlatmaya izinli değilim.

S:Amaihtiyacımız olduğunda bize yardım edildiğini bilmek iyi birşey.

Yoğru.Bu alemde bulunan bizlerinsanların düşünmeden aceleyle hareket etmeleri ve sabırsızlıkları karşısında gülmeden edemeyiz.Bu tabiisipiritüel ve fiziksel dünyalar arasındaki farktan kaynaklanır.Spiritüel dünyadabir düşünce hemen gerçekleşir.Sadece o düşünceyi düşünmekistenen sonucu yaratır.Fiziksel alemde ise işler bu kadar kolay değildirbu yüzden de insan sabretmeyi öğrenmek zorundadır.

Spiritüel katta bir düşünce hemen gerçekleşiyorsaDünya'da düşünme ile o düşüncenin tezahür etmesi arasında çok daha fazla zaman tanınması önemlidirçünkü bu bize fikrimizi değiştirebilmemiz için bir şans vermektedir.Eğer fiziksel dünya da düşüncelerimiz anında tezahür etselerdibu ortaya birçok sorun çıkarabilirdi.Çünkü bencillikrekabetçilikdar görüşlülük vs. gibi birçok kusura sahip insan doğamızlabiz büyük bir olasılıkla bir kaos yaratırdık.Çünkü bizler niyetlerimizde o kadar saf bir zihne sahip değilizve rehberler daha önce bizeniyetin tezahür ettirmek istediğimiz şey hakkındaki en önemli şey olduğunu söylemişlerdir.
Y:Bir insan ile onun rehberi arasında akıcı ve değişken bir ilişki vardır ve bu ilişki bir enkarnasyondan diğerinehatta gerektiğindetek bir enkarnasyonun içinde değişir.Bu konuda oluşturulmuş katı kurallar yoktur.Burada ihtiyaç vasıtayı belirler.

S:Bir insan için bir rehber nasıl seçilir?
Y:Bunu belirleyen şeyo insanın yaşamının o dönemindeki ihtiyacıdır.Bazıları bir enkarnasyonun başından sonuna dek aynı insana rehberlik yaparlar.Diğerleri geçici olabilir ya da gerektiğinde gelip gidebilirler.Bir ömür boyunca birkaç farklı rehberimiz olabilir.Bizim yaşamımız değiştikçe onların işlevleride değişir.
S:Bir rehber ile bir danışman arasında bir fark var mıdır?

Y:Bir danışmanbir rehbere göre daha yüksek bir düzenden gelir.Bir danışman çok daha fazla bilgi ve deneyime sahiptir.O bir deneyim deposudur.Bir rehber ise size ve gerçek bir enkarnasyon deneyimine çok daha yakın bir varlıktır.Örneğin;belki bir enkarnasyonu yakınlarda sona erdirmiş ve bu yüzden fiziksel yaşamın şaşırtıcı karışıklığına hala aşina olan biridir.Bir danışman ise çoğunluklauzun bir zamandır enkarne olmamış ve bilgi almak üzere çağırılan bir varlıktır.Yanionlar rehberlerden farklı olarakenkarne olma ihtiyacını aşmış varlıklardır.Böyleceher biri kendi üzerine düşen görevi yapmaya gerçekten muktedirdir.Bir rehberfiziksel olan hakkında daha çok şey bilebilir.Bir danışman ise daha fazla ayrıntı bilebilir.

Bunubir öğretmenin bir öğrenciyle ilgili daha ileri bir öğüt alabilmek için okul müdürüne başvurmasına benzetebiliriz.Öğretmen her gün o öğrenciyle birlikte olduğu için onu daha yakından tanımaktadır.Okul müdürü ise o öğrenciyi hiç tanımayabilirama genel olarak daha fazla bilgi ve deneyime sahip olduğu için öğüt verebilir.Müdür ayrıcabir süredir öğrencilerle sınıfta yakın bir ilişki içinde olmamıştır.Obu yüzdensoruna daha uzaktan bakıp çok daha önyargısız bir fikir verebilir.

S:Pekirehberlerimizin ismini öğrenebilir miyiz?
Y:Bu gerektiğinde onlar size söyleyecektir.Aslında buradaspiritüel katta isimler kullanılmaz;burada sadece seslertitreşimler ve renkler vardır.İsim verme insan ırkına özgü bi adettir.Bu kolay bi kimlik tanımlaması sağlar.Ancakrehberlere vermekten hoşlandığınız bu isimler biraz küçültücü ya da yanlış fikir verici olabilirçünkü isimler bir titreşime sahiptir ve bir rehbere bir isim vermek ona yanlıi bir titreşim vermek olur.O yüzdenbir rehberi bir isimden çok onun titreşimleri ile tanımak en iyisidir.

S:Herhangi bir varlığın bir rehber haline gelmesinin mümkün olduğunu söylemiştiniz.Bir insan rehberi olma konumuna ulaşmak epey zaman alır mı?
Y:Bu yalnızcasizin karmanızı nasıl geliştirdiğinize bağlı birşeydir.Karmalarını olumlu bir yönde geliştiren bazı insanlar birkaç yaşam devresi içinde bir rehber haline gelebilirler.Amadiğerlerinin bu konuda daha çok çalışmaları gerekir.Bu sadece bireysel gelişime bağlı bir şeydir.Bu gerçekten belli bir spiritüel kata ulaşma meselesidir.Siz bir kez bu kata ulaştığınızdao noktada hangi yönde gelişmeniz gerektiğine bağlı olarakya bir rehber olabilir yada danışma kurulunda yer alabilirsiniz.Siz bu katın altındaki spiritüel düzeylerde bulunuyorsunuz o zaman yine başka yollardan gelişir ve çeşitli yollardan yardım edinirsinizama bir rehber kadar direkt yardım edemezsiniz.

S:Ben bir rehber olabilmek için önce belli sayıda deneyimden ya da gereklilikten geçmeniz gerektiğini düşünmüştüm.

Y:Öyledir.Fiziksel katta bulunan birine rehberlik yapabilecek düzeye eriştiğinizdeo zamano sorumluluğu ruhsal olgunlukla üstlenebileceğiniz bir gelişim aşamasına erdiğiniz anlamına gelmezçünkü halasizden daha gelişkin biri sizin gelişiminize yardım etmektesiz de henüz sizin kadar gelişmemiş birine yardım etmektesinizdir.Ve işte tüm sistem böyle çalışır.Bunubir yetişkinin ergenlik çağındaki bir gence rehberlik etmesineonun da bir çocuğa yardım etmesine o çocuğunda yeni yürümeye başlayan bir çocuğun tehlikeli bir şey yapmasını önlemek üzere ona yardım etmesine benzetebiliriz.

S:Ama bu rehberlik işi için hazır değilseniz hala hatalar yapabilirsiniz.

Y:Amazaten eğer siz hazırsanız bu görev size verilir.Ve bu konuda şimdiye kadar hiç hatalı bir seçim yapılmamıştır.Siz bu aleme geçtiğinizdeenerji kalıplarınız çok açık bir biçimde görülür ve nereye uygun olduğunuzhangi düzeyde bulunduğunuz ve ne yapabileceğiniz hemen belirlenebilir.Ve size bu kapsamda bir iş verilir.Sizegelişmenize ve yeni yetenekle geliştirmenize yadımcı olacak görevler verilir.

S:Benorada ''Pekalaşimdi geri dönüp bir rehber olma sırası sende''gibi birşey diyen birilerinin olup olmadığını merak ediyorum.
Y:Hayır.Burada herşey enerji olduğundanbu enerjinizin ne yapmaya uygun olduğuna bağlı birşeydir.Siz başka insanlara yardım etmek için çalışırken enerjinizi kendiniz yükseltirsiniz.Ve belli derecede bir enerji oluşturduğunuzda o zaman fiziksel kata geri dönmenizin zamanı gelmiştirçünkü iki alem arasındaki bariyeri geçip bir kez daha o düzeyde karmanız üzerinde çalışmayı sürdürmek enerji gerektirir.

S:O haldebunu kendiniz bilirsiniz.Orada''Ehartık bu işleri yapmanın zamanı geldi''diyen birileri yoktur.

Yoğru.Her şey herkes için çok açıktırbu yüzden kimseye ne yapması gerektiğini söylemeniz gerekmezçünkü ihtiyaçlarınızın neler olduğu ve ne yapabileceğiniz -ve ne yapacağınız- sizin ve ve herkes için aşikardır.Burada her şey enerji biçiminde görülür.Ve artık sizin fiziksel kata geri dönme zamanının geldiğindeburada devreye dayanışma kurulu girer ve bu kurul sizin ne zamanneredehangi ailede doğacağınızı belirler.

S:O haldebu kurulun epey söz hakkı var...
Y:Bu söz hakkını kullanmaktan çokbir yardım etme enerjinin akması gereken yönde akmaya devam etmesini sağlama meselesidir.Bir varlığın fiziksel kata geri dönmesi gerektiğindeo enerjisine uygun bir ortama döner;bu onun diğer yaşamlarda ilişkide olduğu insanlarla yeniden ilişkiye girmesini sağlayacak bir ortam olmalıdır.Böylecekarmik bağlantılar yeniden kurulur.

S:Tüm bunlar planlandıktan ve gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonrao varlık son dakikada gitmekten vazgeçersegidişini ertelemeye karar verirse ne olur?

Y:Siz fiziksel kata geri dönme işlemini başlattığınızda artık bunu erteleme zamanı geçmiştir.Siz fiziksel kata dönmeye karar vermeden önce spiritüel katta istediğiniz kadar zaman geçirebilirsiniz.Amafiziksel kata geri dönme zamanınızın geldiğine karar verdiğiniz noktadabir kez bu kararı verdiğinizdebu karar hareketi başlatır.O zaman kararınızı uygularsınızçünkü enerjiniz artık o yöndeyani fiziksel katta geri dönme yönünde akmaya başlar.Siz bir kez süreci başlattığınızdaevrenin gücü bu kararı uygulamanızı sağlar.

S:Ben özellikle ölü doğmuş bebekleri düşünüyordum;yani ruhun son dakikada fikir değiştirip enkarne olmamaya karar verdiğini...
Y:Hayırölü doğmuş bebekler vakasında söz konusu olan şeyo bebeğin ana babasının -karmik gelişimleri için- o noktada öyle bir deneyime ihtiyaçları olmasıdır.

S:Ben enkarne olacak ruhun kendini buna hazır hissetmeyip beklemeye ya da anlaşmayı tümüyle bozmaya karar verdiğini düşünmüştüm.Ya da birkaç aylık bebeklerin ölmeleri durumunda da aynı şeyin söz konusu olabileceğini düşünmüştüm.

Y:Çok küçük bir bebekken ölenlergeneldefiziksel kata ara sıra gidecek kadar gelişmiş ve kendi karmalarını halletmekten çokbir başkasının karmasına yardımcı olmak için enkarne olan ruhlardır.Onlar kısa bir süre o insanın hayatına girerekbu ilişki sonucu onun karmasına yardımcı olurlar.

S:Birkaç ay gibi kısa bir sürede mi?
Y:Bu birkaç gün gibi kısa bir süre de olabilir.Sonra o ruh spiritüel kata geri dönüp kendi işine devam eder.Daha sonraeğer bir başka karma yaşamını halletmek üzere fiziksel kata geri dönmesi gerekiyorsao zaman da bunu yapar.Yanibazendaha gelişkin ruhlar bir başka ruhun karmasına bir dürtü vererek ona yardımcı olmak için kısa bir süreliğine fiziksel kata gitmeye gönüllü olurlar.

S:Ben ise onların yerine getirmeleri gereken bir kontrat yaptıklarını ve sonra bu kontratı bozmak istediklerini düşünüyordum.

Y:Kontrat sözcüğü buraya kesinlikle uymuyor.Çünkü bir ruh fiziksel kata geri dönme kararınıbu kararı kesinlikle gerçekleştirmeye hazır olmadan önce vermez.Eğer onu uygulamaya hazır olmadığını hissediyorsaböyle bir kararı niçin versin ki?Ve bir kez karar verdiğindeenerji o yönde akmaya başlar.

S:Ben size başka ruhlardan aldığım bilgileri aktarıyorum.Belki onlar bu meseleye farklı görüş noktalarından bakıyorlardıbelki de onlar sizin kadar gelişkin ruhlar değillerdibilmiyorum.
Y:Bu da bir olasılık.Bazendaha düşük spiritüel düzeylerde bulunan ruhların fiziksel kata geri dönme zamanları geldiğindeonlar enerjinin tüm sistemi nasıl etkilediğini algılamazlar.Onlar verdikleri kararın bir tür taahhüt olduğunu idrak etmezler.Burada bir benzetme yapacağım.Sizin dünyanızda su kaydırağı denen bi eğlence aleti vardır.Bu işlemibu kaydırağın tepesinden akıtılan suya benzetebiliriz.Burada su bu kaydırağın dibinde inip aşağıda toplanıro suyu yarı yolda bir araya toplayamazsınız.İştefiziksel kata girmeyi de buna benzetebiliriz.Fiziksel kata girme kararı enerji akışını başlatırve bu suyu o kaydırağın tepesinden aşağı akıtmaya benzer.Suyu yeniden eskisi gibi toplayabilmenizyani spiritüel kattaki enerjinizi tekrar toplayabilmeniz için önce o kaydırağın dibine kadar inmenizyaniişi sonuna kadar götürmeniz gerekir.

S:Yarı yolda duramazsınız...
Y:Evet.Buna neden olan şeyenerjinin akışıyla ilgili bir evrensel yasadır.Bir kez enerji belli bir kalıp içinde akmaya başladığındabu enerjinin başka şeylere yönlendirilebilmesi için önce o kalıbı tamamlaması gerekir.Ancakhenüz düşük gelişim düzeylerinde bulunan ruhlar bu genel görüşü kavrayamazlarve bu yüzden debir kez geri dönme kararı verip de sonra bu konuda başka türlü düşünmeye başladıklarındayine de birilerinin onları gitmeye zorladıkları sanarlar.Oysa kimse onları buna zorlamamıştıronlar sadece o su kaydırağından aşağı akma sürecine girmişlerdir.Kaydırağın dibinde enerjilerini yeniden toplayabilmek içino kaydıraktan aşağı kaymaları gerekmektedir.

S:Amabu dünyada burada olmak istemez görünen insanlar var.Onlar bu dünyaya geldikleri için çok kızgın görünüyorlar.

Y:Evetbunlar olumsuz karmalarıyla başları dertte olan ruhlar ve onlar bu konuda biraz inatçı(serkeş) davranıyorlar.Bu ruhlargeneldetekrar fiziksel katta bulundukları için biraz öfkelilerçünkü burada biraz daha sıkıştırılacaklarına inanıyorlar.
S:Sanırımbu yüzden onların buraya gelmeye zorlandıkları ve buradafiziksel bedende bulunmak istemedikleri duygusuna kapıldım.

Y:Ve böylece onlardaha önce sözünü ettiğim o kısır döngü içine dönerler.

Dolares Cannon - Ölümün Ötesi isimli kitabından alıntıdır.


ALINTIDIR