Başlıktada belirtildiği gibi ruhani varlıklar elde edilebilir. Peki nasıl?

Sufizm yolundaki velilerinevliyaların emrinde bulunan ruhaniler vardır.

Allahihlasla kendini anan sufilerden çoğuna armağan olarak ruhaniler verir.

Kimileri bunların farkında olur kimileri olmaz. Ruhanilerden birini elde edenler sonsuz sevinç içinde kalırlar. Elde edilen ruhaniler dünya ve ahirette yardımcı olurlar.Kur'anda ve esma-yı hüsnanın sır bahçelerinde onları elde etme onlardan yararlanma yolu açık bırakılmış. Esma-yı hüsnalardan usulünce yararlanırsa ruhanilerle iç içe olunabilir. Hatta onlar istihbarattatıptailetişimde ve benzeri sahalarda kullanılabilir.

ALINTIDIR.