Sam(m)ael (satanil samil satan seir salmael vb ) : sam (zehir) ve el ' den (melek) oluşan bir sözcük . Samael haham literatüründe Satan'ların başı ve aynı zamanda büyücü ve şeytanların prensidir . Samael hem iyi hem kötüdür gökyüüznde dünyada ve cehennemde etkili olan en acımasız varlıktır . Bir yandan göğün 5. katınının en önemli yöneticisi olduğu (yahudi geleneğinde genelde 7. katta bulunur. ) emrinde iki milyon melek bulunan dünyanın 7 yöneticisinden biri olduğu söylenmektedir ; öte yandan : '' günahkar olduğunda peşinden güneş sistemini de sürükleyerek giden 12 kanatlı büyük yılan '' oluduğu yazılır bkz : Apocalypse 12

Samael aynı zamanda Ölüm meleğidir (meleklerden biridir yani ) ve Tanrı tarafından ölmek üzere olan Musa ' nın ruhunu alması için gönderilmiştir . Talmud Yalkut ' ta ( I 110) Samael 'den edom' un Sar' ı (koruyucu prens melek ) olarak söz edilir. Samael paroles de rabbi Eliezer ' de havva yı baştan çıkarmakla (yılan görünümü altında ) görevlendirilir . bunu başarır ve onun aracılığıyla Kabil 'in babası olur . Samael Zohar 'da (Vayishlah 170b ) Peniel'de Yakub'la dövüşen meçhul melektir ancak bu meçhul meleğin Mikail metatron ve başka bazı melekler de olabilir . Samael aynı zamanda Davud'u İsrail 'in sayımını yapmaya teşvik eden Satan'ın dengi olarak gösterilir.
''ve kadın Öülüm meleği Samael 'i gördü '' (targum Jhonathan aux Prophetes ; Tekvin 3:6 )

bu ayet Eyup ' ta şu şekilde geçmiştir :
''Bir kuş gibi uçan Samael'in bilmedigi ve Havva'nın gözünün farketmediği Hayat ağacının yolu .'' Wwaite'da(La sainte KAbbale sayfa 255)

Samael ''Tanrı'nın sertliği '' anlamında karakterize edilmiştir ve birah dünyasının 5. başmeleğidir. buarada sefira Geburah ' a denk düşer Cornelius Agrippa'da (LA philosophie Occulte ) Samael yunan Tanrısı Typhon 'un dengidir . 3-Baruch 4'te ise ''MElek Sammael '' olarak geçer Charles 'da (İşaya nın göğe yükselmesi 47):

göğe yükseldik o ve ben ve orada sammael ve askerlerini gördüm ve orada büyük bir savaş vardı ve Satan 'ın melekleri birbirlerine imreniyorlardı ''

Kesin olan şu ki Samael ve Satan birbirlerinin yerlerini alabilen varlıklardır . Longfellow ' un uzun şiiri Yaldızlı efsane'de haham judas İskaryot 'a köpeğin gece niçin havladığını sorduğunda Şu cevabı alır :

'' Hahamların kitaplarında köpeklerin Ölüm meleği büyük Samael buz gibi bir rüzgar estirerek kantin üstünde uçtuğunda havladıkalrı söylenmiştir ''

Cabell' e göre Samael Serafinler takımı içinde yer alır .

Alıntıdır.