İzmit Olbia Antik KentiKuruluşunun Hellenistik Çağ’dan önceye uzandığı ancak kimler tarafından kurulduğu bilinmemekle birlikte Yunanistan’dan gelen Megara göçmenleri tarafından kurulduğu sanılmaktadır.

Kentin tam tarihçesi ile ilgili bilgi hemen hemen hiç bulunmamaktadır. Yeri Ramsay’a göre bugünkü İzmit’in bulunduğu yerdir. Codex haritası ise Olbia’yı Başiskele’de göstermektedir. Başiskele İzmit Körfezi’nin iç ucunda güneydoğu köşesinde kıyıda bir köy uzantısıdır. Burada günümüzde görünürde herhangi bir kalıntı bulunmamaktadır. Ancak şimdiki iskele yakınında bazı temel kalıntıları ve mimari parçalara rastlanmaktadır.

Olbia eski Hellen dilinde “mutluluk” anlamındadır. Bu sözcük Helenleşme döneminde Bithynia’da özellikle İzmit Körfezi çevresinde saygı gören Mutluluk tanrıçasının adıdır.