marmara bölgesindeki buğday üretimimarmara bölgesindeki buğday üretim miktarımarmara buğday üretimi

Marmara bölgesinin buğday üretimi

Buğday bitkisi kurak yerlerde halkın geçim kaynağıdır. Marmara Bölgesi’nde Trakya kesimi kurak bir yer olduğundan Türkiye’nin bir kaç yeri gibi orada da buğday ekimi için önemli bir yerdir.

Tekirdağ: 800 bin ton ve Edirne: 700 bin tonla üretimde başta gelir.