marmara bölgesindeki madenler
marmara bölgesinin maden rezervleri

Marmara bölgesi maden rezervleri bakımından fakir olan bir bölgedir.
Bölgede çıkarılan belli başlı madenler şunlardır;

Bor minerali SusurlukBigadiçBursaMustafa Kemal Paşa
Linyit : Çanakkale( Çan )
Mermer : Bilecik ve Marmara Adası
Volfram : Bursa ( Uludağ )
Doğalgaz : Hamitabat
Demir : Demir Marmara bölgesi sanayi bakımından ülkemizde en fazla gelişme gösteren bölgedir. Özellikle de Çatalca - Kocaeli bölümü sanayide ileri gitmiştir.