Marmara bölgesinde pancar üretimi
Marmarada pancar üretim miktarı

Şeker pancarı üretilen bölgeler arasına Marmara Bölgesi de girer. 1926′da en çok şeker pancarı Kırklareli ve Uşak’ta üretilmiştir.
yağlı tohumlar tarımı (pamukçiğiti ve ayçiçeği)
Pamukçiğiti pamukla beraber aynı şartlarda yetişir.
Ayçiçeği tarımının en gelişmiş olduğu bölge Marmara Bölgesi’dir. Bu ürünün tarımı ilk kez Trakya’da yapılmıştır.Bölgenin hemen her ilinde tarımı yapılmaktadır. Ama Edirne ve Tekirdağ illeri hem bölgede hem de yurdumuzda en fazla üretim yapılan iller durumundadır. Örneğin; 1990′da Türkiye ayçiçeği tarım arazisi 720 bin ha. ve ayçiçeği tohumu üretimi de 860 bin ton kadardı. Ancak ekiliş alanlarının % 40′ı ve üretimin % 50-55′i bu bu iki ile aitti.