Marmara Bölgesinin Balıkçılığı
Marmara Bölgesi Balıkçılık Faaliyetleri
Marmara Bölgesinin Balıkçılık Faaliyetleri nelerdir

Marmarada balıkçılık bölgenin ekonomik etkinlikleri arasında yer alır.

Güney Marmara Bölümünde boğazlarda balıkçılık yoğun olarak yapılmaktadır

Balıklar mevsime göre sıcak denizlerden soğuk denizlere soğuk denizlerden sıcak denizlere göçerler. Bu göçlerin yapıldığı boğazlar balıkçılığa elverişli alanları oluşturur.

Marmara Bölgesi barındırdığı çok sayıdaki tekne barınak balıkçı
ve su ürünleri örgütleriyle ülke balıkçılığına önemli katkılar
sağlamaktadır. Sadece İstanbul ilinde bulunan 34 adet balıkçı
kooperatifi 41 adet balıkçı barınağı 2427 üye ve 2170
tekneyle (Timur ve Doğan 2003 Anon. 2004) bu ili bölge
balıkçılığında lider konuma getirmektedir. Diğer bir ifadeyle
İstanbul tek başına bütün Marmara Bölgesi kooperatiflerinin
yaklaşık yarısını bünyesinde barındırmaktadır.
Marmara Bölgesinde rasgele seçilmiş 20 adet su
ürünleri kooperatifi ile 4 adet balıkçı derneğinde sürdürülmüş
olan bu çalışmada kooperatiflerin genel yapıları av
kapasiteleri tekne özellikleri üye sayıları ve pazarlama
faaliyetleri gibi özellikleriyle bunların lüfer balıkçılığı üzerine
ilgileri incelenmiştir.