Marmara bölgesinde hayvancılık
Marmara bölgesinde hayvancılık faaliyetleri


Bölgede hayvancılık büyük ölçüde besicilik ve ahır hayvancılığı şeklindedir. Hayvancılık daha çok Trakya’da ve Güney Marmara’da yapılır. En çok beslenen hayvan koyundur. Trakya’da mandıracılık gelişmiştir. Bölge et ve süt ihtiyacının bir kısmını diğer bölgelerden karşılar. Bursa-Gemlik ve İstanbul’da ipek böcekçiliği gelişmiştir. Trakya’da arıcılık yaygındır.