Marmara Bölgesi Kıyı Ovaları
Marmara Bölgesindeki Kıyı Ovaları
Marmara Bölgesinin Kıyı Ovaları nelerdir


Marmara Bölgesi'nin Anadolu yakasında yer alan akarsuları kıyıda delta oluşturamaz. Çünkü döküldükleri yerlerde kıyı akıntıları fazladır.
Yatak eğimlerinin az olmasına bağlı olarak taşıdıkları alüvyonların büyük bir bölümünü alçak kıyı ovalarında bırakmışlardır.

Ovaların önemli bir bölümü kıyılarda yer alır. Karadeniz Marmara Ege ve Akdeniz kıyılarındaki ovaların yükseklikleri çok azdır.

Marmara Bölgesindeki Tektonik Ovalar

Adapazarı (Sakarya) ovası: Kuzey Anadolu fay hattında yer alır. Sakarya nehrinin getirdiği alüvyonlarla kaplıdır. Önemli bir tarım alanıdır. Oluştuğu yer eski bir deniz tabanıdır. (30 m)


Bursa ovası: Çöküntü (graben) ovasıdır. (150 m) Güneyinde Uludağ bulunur. Verimli bir tarım alanıdır. Nilüfer çayı ovadan geçer.


Not: Güney Marmara'da tektonik kökenli M. Kemal Paşa Karacebey (Bursa) ve Balıkesir ovaları bulunur.