Marmara Bölgesinin akarsuları
Marmara Bölgesindeki Irmaklar
Marmara Bölgesi'nin Irmakları nelerdir

Marmara Bölgesi ırmakları

Susurluk (Marmara Denizi'ne dökülür.)
Gönen (Marmara Denizi'ne dökülür.)
Kocabaş (Marmara Denizi'ne dökülür.)
Sakarya Irmağı (Karadeniz'e dökülür.)
Kara Menderes Çayı (Ege Denizi'ne dökülür.)
Meriç Irmağı (Ege Denizi'ne dökülür.)