Marmara bölgesinde nemlilik oranı
Marmaranın nemlilik oranı hakkında bilgi

Yıllık ortalama bağıl nem % 75’in üzerinde olmak üzere Karadeniz ve Marmara bölgelerinin kuzey kesimlerini kapsar. Bunu 5 70-75 ile yine Karadeniz bölgesinin güney kesimleri ve Marmara Bölgesi % 65-70 ile Ege Akdeniz kıyıları ve Anadolu’nun kuzey kesimleri izler. Daha sonra %55-60 ile İç Anadolu’nun Orta kesimi ve Göller yöresi en düşük bağıl neme sahip olan sahaları % 55 ile Güneydoğu Anadolu izler.