Marmara Bölgesi endüstri ve ticaret sektörünün yoğunlaştığı Türkiye’nin en gelişmiş bölgesidir. Aşağıda bölge ekonomisinde önemli yer tutan ürün ve ekonomik faaliyetlerin listesi verilmiştir.

Ayçiçeği Sebze Zeytin Buğday Deniz Ürünleri İpek Böcekçiliği Endüstri Ürünleri Turizm

tarım %30
sanayi %10
hayvancılık %30
turizm %20
balıkçılık %10