Marmara Bölgesinde ovalar fazladır. Bunlar; Balıkesir Adapazarı Bursa Karacabey ve İnegöl ovalarıdır.

İstanbul’da büyük ovalar yoktur. Ova denilebilecek yerler Akarsu vadilerinin göl veya denize yaklaştıkça genişlemesinden meydana gelmiş düzlüklerden ibarettir. Alüvyonlu topraklarla zenginleşen bu yerlerde tarım yapılır. Bunlar Karasu Vadisi Sarısu Vadisi Çakıl Deresi Vadisi Riva Deresi Vadisi Göksu Vadisi Hiciv Deresi Vadisi ve Yatak Vadileridir.

Marmara Bölgesi Ovaları
Verimli ovalarıyla Marmara Bölgesi yoğun bölge nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayamasa da önemli bir bölümünü sağlamaktadır.

Bölgedeki Başlıca Ovalar

Ergene Ovası
Adapazarı Ovası
Yenişehir Ovası
Karacabey Ovası
İnegöl Ovası
Balıkesir Ovası
Bursa Ovası
İznik Ovası


Marmara'daki Platolar
Bölgede aşınmış tepelikler dalgalı araziler geniş yer tutar. Çatalca Kocaeli Biga ve Gelibolu platoları yer alır.
Yayla ve vadisi yok.