marmara bölgesinin sanayi kuruluşları
marmara bölgesinin sanayi kolları nelerdir
marmara bölgesinin sanayi ürünleri

Marmara Bölgesi ekonomik yönden en gelişmiş bölgemizdir. Sanayi kesiminde çalışan işçilerin yarıya yakını sanayi ürünlerinin üçte birinden fazlası bu bölgeden elde edilir. Sanayinin en çok geliştiği bölgedir.

Bölgede Sanayinin Gelişmesinde;
• Hammadde temininin kolay olması
• Hinterlandının geniş olması
• Ulaşım kolaylığı
• İşgücünün fazla olması
• Pazarlama kolaylıkları
• Tüketici nüfusun fazla olması etkili olan faktörlerdir.

Türkiye'de üretilen enerjinin 1/3'ü Marmara Bölgesi'nde tüketilir. Ülkemizin en büyük sanayi kuşağı bu bölgede İstanbul - Adapazarı arasında bulunmaktadır. Bu hat üzerinde çok çeşitli iş kolları yer alır. Türkiye'nin en gelişmiş ve işlek limanı İstanbul limanıdır.

Bölge Türkiye ekonomisine ticaret ulaşım turizm ve sanayi faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerle büyük katkı sağlar. En fazla vergi veren bölgemizdir.