Adaların Nüfusu

Adaların yıllara göre nüfusu aşağıdaki tabloda verilmiştir:


Yıllar 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997 2000 2007 2010
Adalar Nüfusu 19.864 15.264 15.086 12.807 18.232 14.534 19.413 16.171 17.738 10.460 14