Hastaların İyileşmesi İçin Duâ

Eshâb-ı kirâmın büyüklerinden Osman bin Huneyf bildiriyor: İyi olması için duâ istiyen bir âmâya abdest alıp iki rekât namaz kılmasını sonra “Allahümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi-Nebiyyike Muhammedin Nebiyyirrahme yâ Muhammed innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî-hâzihî li taktıye-li Allahümme şeffi'hü fiyye” duâsını okumasını emretmiştir

Eshâb-ı kirâm bu duâyı hep okurdu Bu duâda dileğin kabûl edilmesi için Muhammed aleyhisselâmı vesîle edilmektedir

Bismillâhirrahmânirrahîm ve lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâhil’ aliyyil’azîm Duâsı da bütün hastalıklar için okunur Derdlerden kurtulmak için ve murâda kavuşmak için beşyüz kerre okunur Evvelinde ve âhirinde yüzer def’a salevât-ı şerîfe okuyup duâ etmelidir

Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki “Bir hasta ‘lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn’ i kırk def'a okursa şehîd olarak vefât eder Şifâ bulursa bütün günahları afv olur”

Âişe vâlidemiz buyurdu ki Resûlullahın bir yerinde ağrı olsa iki Kûl e’ûzü sûresini okuyup mubârek avucuna üfler elini ağrı olan yere sürerdi

Bir gün iki gözü a’mâ bir kimse gelip “yâ Resûlallah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” Allahü teâlâya duâ et gözlerim açılsın” dedi Peygamberimiz “Kusûrsuz bir abdest al! Sonra Yâ Rabbî! Sana yalvarıyorumSevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselâmı araya koyarak senden istiyorum Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselâm! Seni vesîle ederek Rabbime yalvarıyorumSenin hâtırın için kabûl etmesini istiyorumYâ Rabbî! Bu yüce Peygamberi bana şefâatcı eyle! Onun hurmetine duâmı kabûl et!” duâsını okumasını söyledi Adam abdest alıp duâ etti Hemen gözleri açıldı Bu duâyı Müslümanlar her zaman okumuşlar ve maksadlarına kavuşmuşlardır