Kehf Suresi Kaç Ayettir

İbn-i Abbas’a göre yalnız 28. âyeti Medenîdir. İçinde zamanındaki padişahın emrine uymadıkları için zulmünden kaçıp mağaraya sığınan kişilerin kıssası bulunduğundan mağara anlamına gelen kehf adıyla adlanmıştır.