Hz. Muhammed (S.a.v.) şöyle emir buyurmaktadır:

"Ağrıyan dişinin üzerine şehadet parmağını koy ve Yasin Suresi'nin son ayetini oku.

Biiznillah şifa bulursun..."

Okuma 7 11 21 kez olabilir. Halis niyetle okursan diş ağrısı azabından kurtulur emniyet ve huzur içinde olursun...

"İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehû kün feyekûn. Fe sübhanellezî bi yedihî melekûtü küllü şey'in ve ileyhi turceûn."