Bu duayı kim okursa Allah(c.c) üzüntülerini giderir.
Bismillâhi'rRahmâni'rRahîm

Allahümme Rab'bes semavatis seb'ı ve
Rabbe'l arşil azîymi. İkfini külle mühimmîn
min haysü şi'te mîn eyne şi'te.

Âmîn.Âmîn.Âmîn