Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm

Allahümme inni es elüke bi hakkı

Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Hurmeti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Fadlı
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Âzameti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Celâli
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Cemâli
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Kemâli
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Heybeti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Menziletil
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Melekuti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Ceberuti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Kibriyâi
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Senâi
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Behâi
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Kerameti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Sultâni
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Berâketi
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi İzzeti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Kuvveti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm Ve bi Kudrâti
Bismillâhi’r Rahmâni’rRahîm İrfâ Qâdri veşrah
sadri ve yessir emri.
Verzukni min haysü lâ yahtesibü. Bi fadlike
ve kerâmike ya men hüve Kef-Ha-Yâ-Â'yn-
Sad-Ha-Mîm-Â'yn-Sin-Qâf ve es’elüke bi Celâlil
ızzeti ve Celâlil heybeti ve ceberutil azâmeti en
tec’âleni mîn ıbâdikes salihîn. Ellezine lâ havfün
âleyhim ve lâ hüm yahzenun. Bi Rahmâtike ya
erhâmer rahımîn

Âmîn.Âmîn.Âmîn
***

Mahiyeti:
Okuyan kimselerin mânevi âlem ile bağlarının güçleneceği belirtilerek yaşamı boyunca duâlarının kâbûl olacağı rivâyed edilir. Usûlune uygun olarak okunduktan sonra hacetiniz ne ise edeb dairesince Allah(c.c)'u teâlâdan niyâz edilir dûânın sahibi hürmetine..

Okunma Şekli:
Sabah namazından önce veya sonra abdestli olarak.786 defa Besmele-i Şerîf çekilir. 133 defa Peygamber efendimize salâvâd getirilir. Dûânın sahibi olan Geylân-i hazretlerinin ve sadatların rûhiyatına bir Fâtiha-i Şerîf okunarak hediye ediniz.

Sonra da dûâ okunmaya başlanır. Allah(c.c) Gavsu'l A'zâmdan razı olsun. Âmîn