İMAM-I BÛSİRÎ VE BÜRÜYEN KASİDE


Bürüyen Kaside’nin sahibi Şerâfeddîn Muhammed Bûsirî Mısırlıdır.. Dedelerinden biri Ebusirli olduğundan lakabı Bûsirî olmuştur..

Hicri 608 yılında doğmuş ve 696 yılında vefat etmiştir..

Bilgin üstün ahlaklı ve takva eri bir müslümandı..

Şiir ve belâğatta eşsizlerdendi..

Peygamberi öğen birçok şiiri vardır..

Bir gün felç geçirir ve vücudunun yarısı tutmaz olur..

Bu kasideyi yazar ve Allah’tan Peygamber hatırı için şifa umar..Şiirin bittiği gece İlm-i Ledün Sultanını rüyasında görür ve Kasideyi huzurunda okur..

Uyandığında felcin geçtiğini hayretle görür ve eli tutar ayağı yürür.. Felç yok denecek kadar azalmıştır..

İmamın hayat hikayesinde bu kasideye bağlı daha bir çok harika olaylardan ve kerametlerden bahsedilir..

Kasidenin asıl adı: Kaside-i Bür’edir.. Kaside-i Bürde Kaside-i Bürdiyye Kaside-i Büride gibi isimler de verilmiştir. Fakat en çok kullanılan isimleri:

Kaside-i Bür’e ve Kaside-i Bürdedir..

Peygamberin hırkasıyla mükafatlandırılan Kâab bin Züheyr’in “Banet Suad” Kasidesine de Kaside-i Bürde denildiği için biz bu Kasidenin ismini türkçeleştirirken Kaisde-i Bür’e adını esas aldık..

Bür’e kurtuluş kurtarış gibi anlamlara geldiği için Bürde anlamını da içinde taşıyan BÜRÜYEN kelimesini seçtik..

Böylece hem günahları ve suçları örten hem insanı koruyan kurtaran hem de şiir olarak da insanı bürüyen bürüyerek başka bir atmosfere götüren gibi çok anlamları içinde bulunduran zengin özlü bir kelime ile bir çok karşılıklar birden verilmek istenilmiş oldu..

Bununla birlikte kasideye KURTULUŞ KASİDESİ de denebilir ŞİFA KASİDESİ de..

Kaside-i Bürde (Türkçe)

Selem ağaçlarını mı ordaki dostları mı andın ki birden
Gözbebeğin kanlandı gözyaşın aktı kırmızı kırmızı..

Yoksa bir yel mi esti Kâzime yönünden;
Yoksa Eden Dağı’nın üstünde kapkaranlık gecede
Şimşek mi çaktı?..

Gözlerine ne oldu ki “dur ağlama” desen çoşar ırmak olur;
Ya kalbine ne dersin “yetiş huzur” dedikçe artar acısı gamı..

Aşk gizli kalır mı kimseden niçin aldatır kendini insan?
Gönül yanıp dururken gözden akarken çeşme gibi gözyaşı..

Aşk olmasaydı döker miydin gözyaşını böyle taze toprağa?..
Gözün uykudan kaçar mıydı andığında Ban Ağacını Alem Dağını..

Âşık inkar etse ne çıkar gerçek şahitler var:
Yaşa batık gözler sararmış yüz zayıf ten ve göz çukurları...

Aşktan değil de neden bu peki bir yanağında kırmızı gül;
Bir yanağında sarı gül döküntüsü izi;
Kızılırmak Yeşilırmak yatağı..

Evet yârin hayali gelip beni birden uyandırdı;
Sevgi zaten gelir gamlarla mahveder vücut hazlarını..

Aşkım sebebiyle bana dil uzatan utanır mıydın ki bilseydin
Yanık aşklarıyla meşhur Özr oymağı gençlerinden daha mazurum beterim hakçası...

Gizlenir gibi değil ki bu sır işte sen de öğrendin;
Şimdi de diyeceğini kat by derde bir dert de sen..
Zaten yok sonu yok başı..

Öğüdünü esirgemedin sağol benden ama;
Tutamadım onları çünkü tutuktur zaten sevenin kulakları..

Yaşlı adama ağarmış saça utanmadan; “yalan söylüyorsun” dedim..
Nasıl inkâr itham edilebilir oysa ağaran saçın beyazlığı?..

Günaha batık nefs öğüt mü dinler!
Kendi karanlığına gömülmüş ak saç nasıl ışıtsın bu karanlığı?..

Güzel fiillerle bir şölen hazırlayamadı nefsim;
Misafirse sessiz ihtişamsız apak çıkageldi karşılayan bile olmadı..

Bilseydim ki yok bende bir karşılama gücü bile
Siyaha boyadığım bir panonun ardına saklardım kendimi ve bu sırrı..

Kim çeker benim nefsimi bu hoyratlık alanından?..
Çılgın atları zaptedip dört döndüren süvariler gibi tıpkı..

Günah işleye işleye günahı bitireyim dersin belki içinden..
Boş hayal! Yemek vücudu arttırır günah da günahı...

Nefs memedeki çocuktur vaktinde kesmezsen sütten
Koca adam olur da hâlâ emzik ister arar sütü mamayı..

Nefsine sen hâkim ol! O olmasın sana hâkim;
Çünkü nefs neye hâkim olursa onu ya öldürür ya soldurur hâsılı..

Nefs sürüsü bırakırsan yayılır her yöne; görmeli gözetmeli;
Otu çok tatlı gelen yaylalara yaymazlar koyunları..

Nefsin tattırdığı hazzın çoğu semm-i katildir;
Ağuyu altun tasta bal içre sunarlar bunlar onun suç ortağı..

Açlığın ve tokluğun hilelerinden koru kendini
Evet açlığın da.. Çok açlık tokluktan da zararlı..

Gözünden yaşlar boşalt ki ne haramlar doldurmuştun vaktiyle..
Ve sığın tövbe gölgelerine odur en serin hurma altı..

Şeytana ve nefsine uyma! Baş kaldır isyan et!..
En akla yakınmış gibi gelen sözlerini bile dinleme deş ve bul püf noktalarını..

Bazan hasım kılığındadır bazan hısım bazan hakem
Düpedüz hilekârdırlar ne hakemi ne hasımı ne hısımı!

Allah’ım sen affet bizi!.. Bizzat söyleyip te tutamadığımız sözlerden..
Ki andırır kısırların nesliyle öğünmesini tıpkı...

Sana “yap!” dedim ama ben yapmadım onu;
Sana “yol işte bu yoldur” dedim ama nefs beni o yola bırakmadı..

Üstüme borç olan namazı kıldım orucu tuttum; ama o kadar..
Ölüm evet ölüm göz önündeyken bir parçacık arttırmadım onları..

Kendime zulmettim ihmal ettim geceleri ihya sünnetini..
Can verdi gecelere namazla O öyle ki şişerdi ayakları..

Boş midesinin üstüne taş kor derisini büzüp düğümler
Çekilen karnına kuşak bağlardı; yine azalmazdı açlığa sabrı...

Altundan ulu dağlar nefsine sundular da kendilerini
Reddetti O gösterdi onlara gerçek ululuğu ve gerçek altını...

Zühd ve takvasını arttırdı eksiltmedi o dağlarca zarûret..
Ne denli olsa da yok edemez ihtiyaç insandaki temizliği pırıltıyı...

Dünya ne oluyor ki O ona muhtaç olsun..
Dünya O’na muhtaç ki onun için değil midir varoluşu yokluktan çıkışı?..

Bu dünyanın ve öte dünyanın göze görünür- görünmez yaratıkların
Acemin Arabın bölük bölük bütün insanlığın Hz. Muhammed’dir başı..

Bir eşi yoktur O’nun emir ve nehiy peygamberliğinde;
“Evet” i tam evetti “hayır” ı tam hayırdı...

Her yönden hücum eden korkunun türlüsünden
Ancak O Sevgili kurtarabilir bizi O’nun merhameti O’nun şefaati...

Kim döndüyse sesine koşup yapıştıysa O’nun eteğine
Yapışmış oldu kopmaz bir ipe hiç kopmaz ve tam kurtarıcı...

İçiyle ve dışıyla ahlak ve yaradılışta üstündür
öbür peygamberlerden bile;
Hiçbirinin ilmi keremi O’nu geçemedi O’nunkine ulaşamadı..

Ve hepsi umar ve bekler Allah’ın Resûlundan;
Denizinden bir avuç su;
Yağmurundan bir damla su yollamasını..

Dururlar huzurunda hepsi yerli yerinde..
Kimi ilminden bir nokta
Hikmetinden bir hareke bir kısmı..

Peygamber ruhu alıp peygamber vücudunu
mükemmel peygamber olunca
O’nu Sevgili edindi seve seve insan yaratan insan ören Rabbi..

Üstünlüğünde eşit ve ortak yoktu O’na kimse;
Güzelliğiyse parçalanmaz bölünmez bir bütündü ne çıkacak
ne eklenecek bir şey vardı...

Hristiyanların kendilerine gelen Resûl için dediklerini dememek şartıyla
Öğ öğebildiğin kadar.. Yücelt yüceltebildiğince O Hakk Kahramanını..

Korkmadan istediğin ölçüde şerefi bağla O’na;
İstediğin ölçüde O’nun değerlilik hakkını tanı..

Erginliğine yok son ki orada durup
Dil cesaretini bulsun O’nu anlatmayı..

Mucizeleri bile gerçeğinin yanında sönük kalır;
Yoksa ismi anılınca çürüyen kemikler bile canlanıp ayağa kalkmalıydı..

Aklın yetişmeyeceği tekliflerle etmedi bizi imtihan;
Bizi sevdiğinden elbet.. Biz de hemen inandık O’na..
En ufak şüphe bize yaklaşmadı..

O’nun gerçeğine ermekte cümle âlem âciz kaldı;
Uzak âciz kaldı yakın âciz kaldı acz çepçevre sardı dört yanı..

Güneş küçük sanılır uzaktan bakılınca;
Göz dayanmaz amma çıplak gözle bakıldı mı..

İnsan nasıl bu yerde anlar O’nun gerçeğini
Ki rüyada görsen O’nu sana yeter ömür boyu
Bu mutluluk ve O’nun nurdan bakışları..

İnsanlığın bilip bileceği şu bilgilerinin sonu şudur ancak;
O insandır ve yaratılmışların en iyisi en güzeli en hayırlısı..

Ve Peygamberlerin halka gösterdiği mucizeler
O’ndandı O’nun nurundandı O’nun habercisi O’nun öncü ışıklarıydı..

Çünkü O erdemlik güneşi öbür peygamberlerse yıldızlardır
O yıldızlar ki; Güneşten aldıklarıyla aydınlatırlar karanlıkları..

Gel gör ki Rabbim O’na neler verdi nasıl süsledi O’nu..
Ahlâkını güzellikle sardı müjdeyle güler yüzlülükle benek benek noktaladı..

Latifliği bir çiçek dolunay şeref ve değeri..
Cömertliği bir deniz yardımı zamandır tıpkı..

Tek başına bir yerde O’nu görsen heybetinden
Sanırsın arkasında asker askerasker.. bir ordu gizli bir ordu saklı..

O’nun tebessümünden ve konuşmasındandır sanki;
Sedefte saklı inci İnciler hep sedefte saklı..

O’nun toprağının kokusundan daha güzel var mı koku?
Ne mutlu o kişiye ki koklamış öpmüş ola o toprağı!

Doğuşu açıklar bize her yönden her açıdan O’nu..
Başlangıcı da iyi O’nun sonu da..
Hoştur doğuşu ve batışı..

O doğum günü ki iyi farkına vardı İran indiğinin
Kendisi için korku kendisi için ceza kendisine cehennem âzabı..

Göçtü darmadağın oldu Kisra’nın saray duvarları o gece..
Devleti de bu duvardan başlayarak yarıldı çatladı ve dağıldı..

Son nefesini verdi korkudan mecûsi meş’alesi..
Ve Yahudi nehri bilinmeyen bir yere alıp gitti
Dert yuvası başını..

Ve sapık Save halkı her günkü gibi
Su aldıkları göle gittiklerinde;
Bu da nesi?.. Kurumuş kül olmuş!
Döndüler elleri boş
Kızgın kudurmuş ve çatlamış dudakları..

Sanki doğmuştu ateşte susuda ateş duygusu!..
Tabiat o gün yoldan çıkmışları tabiatından çıkararak karşıladı..

Sanki çarpıkların ateşi sıkıldı terledi de sulanıp söndü üzüntüden;
Sularıysa hüzünlerinden ateş gibi kızdı buharlaştı..

Cinler çığlık atarlar Nurlar saçarlarken havaî fişeklerini
Hak böyle tantanayla çıkıyordu ortaya Hakk’ın sesi ve ihtişâmı..

Kör oldular sağır oldular felç oldular muştuları duymadılar
Haberleri almadılar; görmediler korkutuş yıldırımlarını..

“Bundan sonra o eğri dinimiz belini doğrultup ayağa kalkamaz”
Dediler haberini verdiler kâhinleri ozanları..

Gökte yıldızların aktığı görülürdü
Ve aynı anda yerde putların devrildiği yıkıldığı..

Ve vahy yolundan çekilip gitti bozgun
Şeytanların şahı; bozgun askeri yerinde kala kaldı..

Nasıl ki Ebrehe’nin ordusu dağılmıştı;
İki avuçtan atılanla bir ordu kör olmuş yere saplanmıştı..

Allah dedikten sonra o taşların atılışı
Rabbine yalvarır yalvarmaz balığın karnından atılanın çıkışını andırmıştı..

Yemin ederim ikiye bölünen aya
O’nun kalbiyle ilgili aya..And içerim aya karşı!..

Ve o hayrı keremi içine alan mağaraya..
And içerim ki Kafirlerin gözleri içerdeki Işıktan kör oldu bakamadı..

And içerim ki Muhbir-i Sadık mağaradaydı ve Sıddık mağaradaydı..
Görmediler ve sandılar ki orda kimsecikler yoktu ve olamazdı..

Ne bilsinler ki örümcek O’nun için örmüş ağını..
Güvercin O’nun için yuva yapmış yumurta bırakmış uçup durmaktaydı..

Allah isterse bir güvercin bir örümcek ağıyla da korur
Kat kat zırhı ve yüksek kaleleri aratmaz
onlardan müstağni kılar insanı..

Ve bir örnek daha:
Çağırınca Peygamber Ağaçlar geldi eğildi huzurunda;
Dallarıyla kökleriyle yürüdüler; Çünkü yok ayakları..

Çizgiler çekerek yol ortasına yazılar yazarak
Güzel yazılar yazarak; dalları budakları...

O bulut gibi ki O nereye giderse üstünde o da oraya gider
O’na gün ortasında yakan güneşe karşı gölge yapardı..

Dünyanın sıkıntısı binince boğazıma
Hemen sarılır sığınırım O’na..
O hemen kurtarır bu zavallıyı..

İki dünyaya ait hiçbir şey yok ki o hayır saçan elden
İstemiş olayım da almamış olayım olmadı..

Aklın ermeyince hemen inkâra kalkma rüya vahiylerini;
Belki gözleri uyurdu O’nun ama kalbi uyumazdı..

Nübüvvetiyle O gerçeğin doruğuna çıkmıştı
Nasıl inkâr olunabilir erginlerin rüya durumları..

Allah’ın alanı bu. Ne vahiy çalışmakla olur
Ve ne de bir suçtur Peygamberin gâibi çizip anlatışı..

Bir dokunmakla nice hastayı iyi etti eli
Nice çılgınlık zincirini kırıp mahkûmlarını kurtardı..

Kara kıtlık yılları oldu O’nun duasıyla canlı ve ak
Sanki gecenin oratasında ansızın bir dolunay çıktı..

Bulut akıttı durdu suyu öylesine ki o kurak vâdilerde;
Oldu her sel bir arim seli her ırmak bir deniz ırmağı..

Bırak konuşayım anlatayım o mûcizeleri:
Geceleri dağlarda yakılan şölen ateşleri gibidir âşikârlıkları..

İnciyi işlersen değerlenir şüphesiz;
Ama işlemesen de inci incidir; incilikte farksızdır işlenmişi hamı..

Ama nasıl uzanabilir hayali övüşün o yüceliklere
Ki orda hüküm sürer o davranış ve ahlâkın hârikalar mantığı..

Biri Kur’an Âyetleri: Haktır Allah’tan gelmedir
Ezelî ve ebedîdir sonradandır fakat yoktur öncesi başı..

Zamanla kayıtlı değil getirdiği kutsal haber
Son saatten Addan İremden haber...
Odur mutlak haberlerin saltanatı..

Devam edip gidiyor O’nun hükmü. Üstündür
Öbür peygamber mûcizelerine ki tesirleri ve hükümleri ebedî olmadı..

Öyle muhkemdir ki hamlede yıkar inkârı ve şüpheyi
Tartışma kabul etmez; hâkime hakeme yok ihtiyacı..

Kimse karşı çıkamadı O’na. Yeltenmediler değil ama.
Düşmanı en düşmanı bile O’na sığınmakta buldu var olmayı..

Belâgatı düşmanının davasını uzaklara fırlatır:
Kötü niyetlinin elini hareminden ırakta tutmaktır zaten yiğide yaraşanı..

Kemmiyette anlamlar deniz dalgalarından büyük;
Keyfiyetse güzellikte ve değerde cevahirden üstün ve san’atlı..

Madem okuyunca gözün gönlün nur doldu aydınlandı;
Zafer buldun her vakit. Öyleyse bu sağlam ipe iyi yapış sarıl sıkı..

Okuyuşun korkusundansa alev alev yanan cehennem ateşinin
İtfaiyesi budur yalnız ateşin: Yanık yürekle çağırmaktır tek şartı..

Sanki O şöyle bir pınar: Yüzü simsiyah olan
Gelip bir yıkanmakla bembeyaz olur; budur nur pınarı..

Ve O adalette sırat gibi kıldan ince; hak ve eşitlikte de
Hassas ve ayarlı mizan gibi insanlar ve kâinatlar arası..

Bakma bilmezlikten gelişlerine inkarlarına yüreği karaların
Onlar öyle bilir öyle anlarlar ki... Ama ya kıskançlıkları?..

Eh! Öyleyse kalksın ağrıyan göz inkâr etsin göremiyor ya
Güneşi gün ışığını; yaralı ağız da alamadığından suyu suyun lezzetini tadını..

Çölde hızlı hızlı giden yoksullar; develeri
İz bırakarak giden dilek sahipleri görürsün. Yön tektir; O Hayr kaynağının evi alanı..

Sen ey anlayanlar için bizzat varoluşunla ne büyük işaret ve mûcize
Nimetin kadrini bilenler için ne büyük nimetsin ne büyük Hakk armağanı..

Ne hesabı mümkün ne kitabı harikalarının
Ve yine de usanmaz insan bir bir anmaktan onları..

Kalktın bir gece kutsal bir yerden kutsal bir yere gittin
Kapkaranlık gecelerde dolunay nasıl ilerlerse
Alımlı alımlı..

Çıktın boyuna çıktın.. Yükseldin Kâbe Kavseyne kadar
Ki daha önce ne kimse çıkmıştı oralara
Ne de hayal ve ümit etmişti; bırak çıkmayı..

Seni öne geçirdi her yerde peygamberler resuller
Seni öne geçirip arkada durdular kendileri hizmet geleneği icabı..

Delip yedi kat göğü geçip gittin Sen o üstün insanlarla alay alay;
Başlarında Sendin başlarında sallanan sancak Senin sancağındı..

Öyle çıktın yükseldin ki yarışanlar kaldı yarı yolda;
Yakınlıkta ilerisi daha ötesi kalmadı..

Bütün makamlar geride kaldı Makamından
Çağrıldığın o an Tektin artık nasıl tekse; gök ve kale sancakları...

Devşirmek için yemişlerini gözlerden saklı
Bir buluşmanın ve gizliden gizli sırrı..

Topladın öğülesi gök çiçekleri üstünlükleri tek başına;
Aştın bütün menzilleri yalnız ıssız kalabalıksız hızlı hızlı..

Tayin edildiğin iş nice ulu;
İdrakse ne kutlu sana mahsus nimetler alanını..

Günler geçer geceler geçerdi; gün ne gece ne bilmezlerdi
Ancak haram ayı geceleri yaparlardı uyku bayramı..

Yüzen atlar denizinin üstünden akar asker denizi
Atlar dalga dalga deniz ileri çoşkun kahramanları..

Onlar ki koşar Allah’a doğru yaşar Allah için;
Mahveder kökünden söküp atar küfrü şimşekten kılıçları..

Ne mutlu sana bana Ulu İslam Milleti şuurların örgüsü;
Bize Yaratan verdi o sağlam o yıkılmaz yapıyı..

Allah bizi kendisine çağıranı çağırınca kendisine
O Peygamberlerin oldu bizse ümmetlerin başı..

Bir arslanın nasıl ürkerse koyunlar sesinden heybetinden
Öyle perişan etti. O’nun çıkış haberi inkar yobazlarını..

Peygamber terketmedi savaş alanını; düşman
Çevrilinceye dek göğdelere kasap çengellerine asılı..

Düşmanların gözü hep kaçışta olurdu savaşlarda;
Kol ve bacakları kıskanırlardı kargaların kapıp kaçtığı..

Onlarla kurtuldu yalnızlıktan İslam Milleti Dini;
Sanki yadellerden döndü yurdunu buldu sıla yaptı..

Allah ordusuyla koruyacak varlık var oldukça O’nu;
O dul ve yetim babasız ve sahipsiz olmadı..

Her biri bir dağdır savaşta onlara çarpan onlarla çarpışanlara
“Savaş meydanında ne gördün?” diye sor düşmanlarına sor onları..

Bedire sor Huneyne sor Uhuda sor.. Sor bütün savaş alanlarına;
Kesin sonuç alışta zaferde onlar mı üstündü
yoksa kendi işinde veba mı?..

Kıpkırmızı çıkaranlardır kapkara vücutlara sokup
Yıldırımdan da çabuk bunlar ak çelik kılıçları..

Onlar sanki kâtip süngüler de kalemleriydi
Ve vücutlarda bir tek harfi bile noktasız bırakmazlardı..

Silahla donanmışlardır ve yüzlerinden tanınırlar
Seçilirken ilk bakışta nasıl hemen seçilirse ağaçlar içinde gül ağacı..

Her biri silahları içinde saksı içindeki gonca gibi;
Zafer rüzgarları sana armağan eder kokularını...

Dağlarda fışkıran çamlar gibi birden zuhur ederler atlar üstünde;
Kolanların ilmeklerin sıkılığı değil dimdik tutan onları yüreklerin bileklerin sağlamlığı..

Kalpleri dudakları uçukladı korkudan düşmanların
Ayıramaz oldular kahramanı koyundan kardan karanlığı
kargadan kartalı..

Onlara bir ormanda rastlayan aslan bile uslanırdı
Çünkü beraberlerindeydi Peygamberin zaferi ve duası..

Yok dostundan tek kişi yardımını görmesin
Düşmanından tek kişi yemesin tokadını..

Dinin kanatlarını gerdi ümmet üstüne;
Gözlerden saklar orman aslan yuvalarını..

Ne felsefe ne mantık durup dayanabildi
Kur’an’ın karşısında. Fikir gecelerini ışıttı aydınlığı..

Yeter sana peygamber mucizesi okumamışken bilgisi;
O “cahiliyet” çağında öksüzlük de üste terbiye ve ahlâkı..

O’nu öğer öğerim yorulmam ve usanmam. Affa sebep umarım;
Şairlikle devlet memurluğuyla geçen ömrün bütün suçlarını..

Boyna bir boyunduruk bunlar: Korkulu son hazırlar.
Sürüklediler beni; sanki ben kurbanlık bir deve onlar ipi halkası..

Ah! Çocukluk etmişim; harcamışım kendimi bir ömür boyu:
Bir ömür boyu toplamış devşirmişim suç ve pişmanlıkları..

Bir de düşün nefsimin ticaret zararını
Bir an duraklamadan din satıp alan dünyayı..

Ismarlama yerine hazır eşya düşkünü;
Parayı peşin alıp yiyen malı boyuna borçlanan imalatçı..

Gerçi günah işliyorum ama dönmüş değilim O’na verdiğim sözden
Kopar cinsinden değil gönlümün bağı..

Söz vermiştir kurtaracaktır adıyla çağrılanı..
Ve beni O’nun adıyla çağırırlar..

Ve insanlık içinde kim olabilir O’ndan çok sözünde duranı..

Yarın hesap gününde tutmazsa O elimden:
Sen benim için de: Vay sana!
Hey sonsuz kayan adam uçurumlar kurbanı..

Haşa! O mahrum etmez yardımından isteyeni;
Koğmaz konu komşuyu soğuk karşılamaz kendine sığınanı..

Düşüncemi şiirimi O’nu öğme yoluna koyduğum günden beri
O oldu benim için koruyucular koruyucusu kurtarıcılar kurtarıcısı..

Lütfunu esirgemez en dar elden bile O.
Çünkü: Yağmur ihmal etmez çiçeklerle süslemekte
su tutmaz yalçın dağ uçlarını..

Gözüm yok bu dünyanın parasında pulunda zerresinde.Bu türlü zehirleri..
İki avucunu açıp toplar ancak Herem’in öğücüsü şair Züheyr takımı.

Ey insanların en iyisi!. En üstünü! Yalnız sana sığınılır
Herkes için geçerli kimsenin kurtulamadığı vakit kapıyı çaldı mı..

Allah’ın Resûlü beni de bürümeye örtmeğe yeter kurtaran örtün..
Göründüğü o gün öç alan adıyla Yaratıcı..

Bu dünya ve öte dünya senin bağış bolluğundan örnekler;
Levh ve kalem bilgisinin bilgindedir kaynağı..

Nefsim! Düşme umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden..
Mutlak bağışlayan yanında değil büyüğü küçüğünden farklı..

Nefsim! Düşme umutsuzluğa büyük günah işlemişlik yüzünden..
Mutlak bağışlayan yanında değil büyüğü küçüğünden farklı..

Günahların büyüklüğüne göre gelir o ne kadar büyükse o daha da büyük olur
Umulur ki dağıtılırken kullara Yaratanın acıyışı..

Rabbim! Yalvarışlarımı döndürüp çevirme bana geri;
Rahmetinden elverir bir rakam eklemeden kapama hesabımı.

Rabbim! Bu kuluna yardım et bu dünya ve öte dünyada.
Korkulu olaylar ve durumlarda yok bir parçacık olsun dayanıklığı..

Rabbim! İzin ver çözülsün ebedî salavat bulutları bir kez daha..
Boşansın Resûl üstüne sel sel sicim sicim “Selam! Selam” yağmurları..

Ailesi üstüne arkadaşları ve bağlıları üstüne bir kez daha.
Yaşasın bir kez daha o sana en yakın eli açık gönlü ipekten yumuşak içleri pırıl pırıl yolunun uluları..

Ban ağacının yaprağını göğdesini titrettikçe tiril tiril Bad-ı Sâba
Kızgın çöllerde ürpettiği sürece develeri devecinin şarkıları..

Çeviri : Sezai Karakoç


BORKED