Deneyenlerin rüya görmekte kesin sonuca vardıkları söyleniyor
''Allahümme rabbe ibrahiyme ve müsa ve rabbe ishaka ve ya'kube ve ıysa ve rabbe cebraiyle ve mikaiyle ve israfiyle ve azraiyle ve münzilet tevrate vel'inciyle vezzebüre vel fürkanel azıymi erini fi menami ma tera li fiyhil hayre vel'aserat.''
Dedikten sonra uyku basıncaya kadar ''Ya alim ya Habir'' zikrine devam eden görmek istediği şeyi rüyasında görür.Bunları abdestli iken yapmanız daha yararlı olur.