1 .TERKİP


a . Sabah namazından sonra Pazar günü "Elhamdülillahi rabbil-Alemin" deyip 1071 defa "Ya Fettah" okunur.

b . Pazartesi "İyyake nabüdü ve iyyake nestain " dedikten sonra 873 kere "Ya Latif "okunur.

c . Salı günü "Gayri'l mağdubi aleyhim veleddallin" dedikten sonra 4390 kere "Ya Azim" okunur

d . Çarşamba günü "Maliki yevmiddin" den sonra 793 kere "Ya Müteal" okur.

e . Perşembe günü "İhdinassıratal müstakim Sıratallezine enamte aleyhim" dedikten sonra 2115 defa "Ya Ganiyy" okunur.

f . Cuma günü "Errahmanirrahim" dedikten sonra 87 defa "Ya Nur" okunur.

2. TERKİP

Dileğinin yerine gelmesi için dua Sabah namazından sonra kıbleye dönük olarak 100 defa aşağıdaki dua okunur ve Allah’tan dileğinizi istersiniz.

La havle vela kuvvete illa billhil Aliyyil Azim.Allahümme inni es-elüke ya Kadimü ya Daim.Ya Vitru ya Ehadü Ya Samed.Ya hayyü ya Kayyum ya zelCelali vel ikram.Feintevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hü.Aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim.

3. TERKİP

Önce 3 kere Fatiha 3 kere İhlas suresini okuyup Peygamberimize ailesine ashabına Hızır ve Ilyas (as)ma icinde bulunduğun sehrin evliyalarına ve kutuplara bağışla.

Sonra asağıdaki ayeti 500 kere oku

Bismillahirrahmanirrahim
İnne Rabbi Kariybün Müciybün inne Rabbi Latiyfün lima yeşaü inne Rabbi le-semiu'd-duai inne rabbi le-ğaniyyün Kerim.İnne Rabbi Rahiymün Vedüd.

4. TERKİP

a . Zilzal Suresi 3 defa
b . İnşirah Suresi 10 defa
c . Fil Suresi 10 Defa
okuyunuz ve ardında Peygamber Efendimizin hürmetine on defa salavat getiriniz. Sonrasında kıbleye yönelerek elli kez besmele tesbih ediniz. Bu zikri perşembe gecesi başlanıp sonraki perşembe gecesine kadar devam edin.

Hayallerimizin isteklerimizin gerçekleşmesi kabul olması için elinizden geleni yaptıktan sonra takdiri Allah'a bırakarak yalnızca dua ediniz...

5. TERKİP

Çok Etkili Dilek Duası (Defalarca Yapılmış ve Sonuç Alınmış)

1-Önce iki rekat Allah rızası için namaz kılınır.
2-Namaz bittikten sonra dileğini söylersin daha sonra
3- 1 kez Nasr süresi
4- 25 kere estağfirullahel'Azim
5- 1 kere Fatiha süresi
6- 5 kere Allahümme salli ve sellim ve barik ala men aleyhissalatü vesselam ve ala alihi ve eshabihi ve etbaihi bi adedi halkike rızai nefsike ve zineti arşike ve midadi kelimatike ya Gafurya Rahimya Latifya Erhamerrahimin
7- 3 kere İnşirah süresi 3 kere İhlas süresi
8- 300 kere de kelimei tevhid (La ilahe illallah Muhammedün resulullah )

Bunların hepsini okuduktan sonra tekrar niyet edilen şey söylenir.
En son ise Rıza-i ilahine bıraktım denilir

Dileklerinizin ve dualarınız kabul olmasına niyet ediyorum..