Hepimizin sık sık tekrar etmesi gereken cümleler..


Her türlü kötü hal ve tehlike için; La ilahe illallah ; Allah'tan başka ilah yoktur.

Her türlü bolluk ve bereket için; Elhamdülillah; Hamd Allah'a mahsustur.

Her türlü genişlik için; Eşşükrü lillah; Şükür Allah'a mahsustur.

Her türlü hayret verici şey için; Sübhanellah; Allah kusur eksik ve aczden münezzehtir.

Her türlü darlık için; Hasbiyallah; Allah bana yeter.

Her günah için; Estağfirullah; Allah'ım affını isterim.

Her üzüntü için; Maşaallah; Allah böyle diledi.

Her ilahi takdir için; Tevekkeltü alellah; Allah'a tevekkül ettim.
Her musibet için; İnna lillah; Biz Allah'ın kuluyuz.

Her ibadet ve günah için; La havle vela kuvvete illa billah; İbadetleri yapmak ve günahlardan kaçınmak ancak Allah'ın kudretiyle yardım etmesiyle mümkündür.

Ve her türlü keder içinde; İsteantü billah; Allah'tan yardım isterim.
Kaynak: Büyük Cevşen / Evrad-ı Kudisye / 117