Bu duadaki sırlar daha tam anlamıyla anlaşılamamıştır. Allah dostları meşayıh ve veliler bu dua üzerinde çok durmuşlardır. Sıkıntıların kalmasında işlerin kolaylaşmasında çok tesirlidir. Her Müslüman kardeşimizin mutlaka sabah ve akşam en az 3'er defa okumasında çok büyük faydalar vardır ve etkisini de görecektir. Ayrıca günde 7 9 21 33 41 defa okunması tesiri arttıracaktır.


Bismillahirrahmanirrahim

Allah dedim kale yaptım
La ilahe illallah dedim kilit vurdum
Muhammedür rasülullah dedim mühür bastım
Cümle cihanın yavuz dilini ve gönlünü bağladım
Ya Latif Ya Vedüd La ilahe illallah Ya hayrel halas imdadıma yetiş Ya Hızır Ya İlyas
Ve la havle vela guvvete illa billahil âliyyil âzim.