Doğru Dua
Etmek İçin Neler Yapılır?

- Dualar için en temel kural kalpten inanarak ve kalpten isteyerek dua etmektir.

- Duayı yani yardım talebinizi iletirken en pozitif zamanınızı kollamalısınız.

- İstekler ve dilekler Allah ile o an irtibatta olduğunuzu bilerek saygı ve sevgiyi en derinden yaşayarak dile getirilmelidir.

- Duanızı özel saatler özel mekânlar veya cümleler ile sınırlamadan direkt yapabilirsiniz. Bunun için türbeler yatırlar camiiler asla şart olmadığı gibi zaman ve mekândan münezzehim diyen bir yaratıcıya karşı hoş bir tutum olmamaktadır.

- Dua öncesi arınmak (abdest vb) yine şart olmamakla birlikte fayda verecek bir ritüeldir. Çünkü arınmak gerek ruhsal olarak gerekse fiziksel olarak sizi görüşmeye daha iyi hazırlayacaktır.

- Dualarda olabildiğine yalın ve net olmak gerekir.

- İstekte bulunacağınız konuya dair uygun esma seçimi yani Allahın o konuyla ilgili sıfatıyla ( ismi / esması ) dua etmek daha uygundur. Örneğin rızk talepleri için ya Rezzak şeklinde seslenerek duaya başlamak yararlı olacaktır.

- Dua sonrasında şükür ve teşekkür cümleleri her zaman bir artıdır. Lakin sadece dua edileceği zaman değil Rabbin nimetlerinin her daim hatırlanıp teşekkür edilmesi bir zaman sonra sizden bir istek geldiğinde kabulü için rahmet oluşturacaktır. Aksi halde hiç bir şükrü olmadan yaşam ve nimetlerine teşekkür etmeden sadece nefsanî isteklerimiz olduğunda hep bana hep bana dercesine istemek etik olarak da doğru bir eylem değildir.

- Bilinç seviyesinde farkındalıkla ve kaygılar beslemeden yapılan dua güçlü bir duadır.

- Dua öncesi ve sonrasında bir hayır işi yapmak yine artı kazandıracak eylemlerdendir. Örnek olarak yetim bir çocuğu sevindirmek olabilir. Kaldı ki sadece dua edeceğimiz zaman değil şartlarımızın elverdiği ölçüde hayır işlerinde bulunmak bir yetimi sevindirmek hem insani hem de kulluk görevidir. Bu anlamda yapılan hayırlar ileri de bir gün dua ettiğinizde rahmet sunacaktır.

- Yapılan duaya karşı ümitsiz olmamak pozitif bir süreç içerisinde bulunmak lazımdır.

- Dualar sesli yapılırsa çok daha iyi olacaktır. Zira ses ayrıca bir enerji alanı kurmaktadır.

Mehmet Çobanoğlu / Spirituel Mucizeler Kitabı