Ehâd sıfad-ı şerifi ile dûâ


Efendimiz(A'leyhi'sselâm)buyuruyorki;

Yâ! Ben-i Hâşîm!
ve Yâ! Ben-i Menaf!
Bu dûâ ile Rabbinize dûâ edinizki
Muhammedin nefs'i yed-i kudretinde olan
Allah(c.c)'a yemin ederim ki her kim bu
dûâyı okursa Ârş-ı A'lâ ve yedi kat yerler titrer.
Allahu Teâlâ meleklerine emreder ve buyur:
"Kulumun gerek dünyaya ait gerekse âhired'e
ait isteklerini yerine getirdim şâhid olun.

Bismillâhi'r Rahmâni'r Râhîm

Allahümme inni es'elüke b'ismikel Ehâdil eazz.
Ve ed'ukellâhümme b'ismikel kebiril müteallillezi
meleel erqâne külleha en tekşife anni mâ asbahtü
ve mâ emseytü fih.

Âmîn.Âmîn.Âmîn