Bismillahirrahmânirrahîm

Allahümme rabbes semavatis seb'ı ve rabbel arşil azıymi ikfini külle mühimmin min haysü şi'te min eyne şi'te


Herhangi bir kul bu duayı okursa Allah mutlaka onun üzüntüsü giderir.

*Ramuz el Ehadisi