Duha suresi;
Peygamber efendimize bir dönem vahiy duraksamasından dolayı duyduğgu üzüntüyü gidermek için indirilmiştir şöyle ki;


Arka arkasına gelen ayetler bir dönem durakladı Cebrail as. yeryüze teşrif etmez oldu. Bu sırada efendimiz üzüldü acaba bir hatam mı oldu

Peygamberliğime hata düşürücek bir davranıştamı bulundum gibisinden hicap duydu bu üzüntüsüne karşılık bu sure nazil oldu..

Havas kapısında ise birçok müjdeler vardır örnegin; sıkıntılı anlarda okunması sıkıntıyı giderir; bu sure arkasından yapılacak isteklerin
icabete değer olduğu kayıt edilir rızk yönü ile güçlü bir tesiri vardır fakirliğe karşı dermandır... Okunma vakti yoktur ancak mealinde ki esrarı
aralarsak seher vaktinde okunması çok uygundur...

Vedduha.
Velleyli iza seca.
Ma vedde'ake rabbüke ve ma kala.
Ve lel'ahıretü hayrün leke minel'ula
Ve lesevfe yu'tıyke rabbüke feterda.
Elem yecidke yetiymen feava.
Ve vecedeke dallen feheda
Ve vecedeke 'ailen feağna
Femmel yetiyme fela takher
Ve emmessaile fela tenher
Ve emma binı'meti rabbike fehaddis

meali
Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Andolsun kuşluk vaktine

2. Ve sükûna erdiğinde geceye ki

3. Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı.

4. Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.

5. Pek yakında Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın.

6. O seni yetim bulup barındırmadı mı?

7. Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi?

8. Seni fakir bulup zengin etmedi mi?

9. Öyleyse yetimi sakın ezme.

10. El açıp isteyeni de sakın azarlama.

11. Ve Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an.