Beraat Kandili İle İlgili Ayet Ve Hadisler
Beraat Kandili İle İlgili Ayetler
Beraat Kandili Hakkında Hadisler

Hadislerle Berat Kandili;

- Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuşlardı:
"Recep Allah'ın ayıdır Şaban benim ayımdır Ramazan ümmetimin ayıdır" Mübarek Recep ayının ardından gelen Şaban ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ayıdır Bu mübarek ayın değerini bilerek ibadetlerimizi yapmalı alemlerin Rabbinden af dilemeliyiz

Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayın içinde bulunmasıdır

Ebu Hüreyre Radıyallahu And'dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:
-"Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (as) bana geldi; şöyle dedi:
-"Ya Muhammed başını semaya kaldır Sordum
-"Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:
-"Bu gece Allah-u Teala rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar Meğer ki bağışlayacağı kimseler büyücü kahin devamlı şarap içen faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun Bu kimseler tövbe edinceye kadar Allah-u Teala onları bağışlamaz

Gecenin dörtte biri geçtikten sonra Cebrail yine geldi ve şöyle dedi: "Ya Muhammed başını kaldır Bir de baktım ki cennet kapıları açılmış
Cennetin birinci kapısında dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyor: "Ne mutlu bu gece rüku edenlere
İkinci kapıdan dahi bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Bu gece secde edenlere ne mutlu"
Üçüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: "Bu gece dua edenlere ne mutlu" Dördüncü kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: -"Bu gece Allah'ı zikredenlere ne mutlu"
Beşinci kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: "Bu gece Allah korkusundan ağlayan kimselere ne mutlu"
Altıncı kapıda duran melek dahi şöyle sesleniyordu: "Bu gece Müslümanlara ne mutlu" Yedinci kapıda da bir melek durmuş şöyle sesleniyordu: "Günahının bağışlanmasını dileyen yok mu ki günahları bağışlansın
Bunları gördükten sonra Cebrail'e sordum: "Bu kapılar ne zamana kadar açık kalacak?
Şöyle dedi: "Ya Muhammed Allah-u Teala bu gece Kelp kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısı kadar kimseyi cehennemden azat eder"

- Hz Ayşe Radıyallahu Anha anlatıyor: "Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki: "Allah Teala Hazretleri Nıfs-u Şa'ban gecesinde dünya semasına iner ve Kelb kabilesinin koyunlarının tüyünün adedinden daha çok sayıda günahı affeder"

Beraat Kandili hakkında Ayetler

''Apaçık kitab-a andolsun ki Biz Kur'an-ı mübarek bir gecede indirdik Çünkü biz onunla insanları uyarmaktayız O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir''(Duhan 44/1-4)

Ayette geçen 'mübarek gece'den maksat; Berat gecesidir Kur'ânın bu gecede Yedinci semadan dünya semasına indirildi Kadir gecesinde ise ilk kez Peygamber Efendimize indirilmeye başlandı

“De ki Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin Şüphesiz Allah bütün günahları affeder Çünkü O çok bağışlayandır çok merhamet edendir'' Zümer Suresi 39/53

''Apaçık olan Kitab’a andolsun ki biz onu mübârek bir gecede indirdik Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız'' Duhan Suresi 44/1-3