Kur'an-ı Kerimin Özellikleri


* Kur’an-ı Kerim Peygamberimize indiği gibi hiç bir değişikliğe uğramadan bize kadar gelmiştir Kıyamete kadar da bozulmadan devam edecektir

Öteki kutsal kitaplardan bazıları tamamen kaybolmuş bazıları da birçok değişikliklere uğrayarak bozulmuş ve hiçbiri Allah’tan gönderildiği gibi muhafaza edilememiştir

Kur’an-ı Kerimi koruyacağını Yüce Allah şu ayetle teminat altına almıştır:

“Kur’an-ı sana Biz indirdik onun koruyucusu da Biziz” 0)

Gerçekten de Allah kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i günümüze kadar korudu kıyamete kadar da koruyacaktır

* Kur’an-ı Kerim toplu olarak değil zaman ve olaylara göre ayetler ve sûreler halinde parça parça inmiştirBu durum onun kolayca ezberlenmesini ve anlaşılmasını sağlamıştır

* Kur’an-ı Kerim son ilahî kitaptır Ondan sonra başka kitap gelmeyecektir Kur’an’ın hükümleri kıyamete kadar geçerli olacak de- ğişmiyecektir Önceki kitaplar ise belirli bir zaman için gönderilmişti

* Kur’an-ı Kerim bütün insanlığa gönderilen bir kitaptır Her asrın ihtiyaçlarını karşılayacak hakikat ve hikmetlerle doludur Halbuki diğer kutsal kitaplar belirli milletlere gönderilmişti

Hicr sûresi 9

* Kur’an-ı Kerim Peygamberimizin en büyük ve daimî mûcizesidir Hem kelimeleri hem anlamı hem de taşıdığı yüksek hakikatlerle eşsiz bir mûcizedir