1 - Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2 - Hamd o âlemlerin Rabbi
3 - O Rahmân ve Rahim
4 - O din gününün maliki Allah'ın.
5 - Ancak sana ederiz kulluğu ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı inayeti. (Ya Rab!).
6 - Hidayet eyle bizi doğru yola
7 - O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.