Şükür Ve Hamd Duası

Her sabah bir kere “Allahümme mâ esbaha bî min nîmetin ev bi-ehadin min halkıke fe minke vahdeke lâ şerîke leke fe lekel hamdü ve lekeşşükr” ( 12)demeli ve her akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ)diyerek hepsini aynen okumalıdır.

Peygamberimiz buyurdu ki”Bu duâyı gündüz okuyan o günün şükrünü yapmış olur. Gece okuyunca o gecenin şükrünü îfâ etmiş olur”. Abdestli okumak iyi olur ise de şart değildir.

Hergün ve her gece okumalıdır.

Hamd ve şükür için de şu duâ okunmalıdır:

“El-hamdü-lillâhi dâimen ve alâ külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr”. (14)

Şu duâ da okunmalıdır:
“Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân.” (53)